Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 260, Vendelsöstråket, gång- och cykelväg och kollektivtrafikåtgärder

Trafikverket planerar för om- och nybyggnad av regional gång- och cykelväg samt kollektivtrafikåtgärder längs väg 260 i kommunerna Tyresö, Haninge och Stockholm.

Vendelsöstråket är ett utpekat regionalt cykelstråk i Stockholms län som är beläget längs med väg 260 Gudöbroleden, men dagens befintliga gång- och cykelväg uppnår inte standarden för regionalt cykelstråk. Det förekommer även framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem längs sträckan. Dessutom är Gudöbroleden utpekad som en viktig väg för kollektivtrafik och dagliga resor.

Gång- och cykelvägen


Vi planerar att bygga om den befintliga gång- och cykelvägen längs väg 260, det så kallade Vendelsöstråket. Det gör vi för att anpassa gång- och cykelvägen till standarden för ett regionalt cykelstråk men även för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. En del av Vendelsöstråket planeras även att byggas i en ny sträckning vilket innebär att det blir en kortare sträcka för dig som cyklar eller går.

Planerade åtgärder på gång- och cykelvägen är:

  • Ombyggnad av gång- och cykelvägen på sträckan Grindstuvägen-Skrubba malmväg.
  • Nybyggnad av gång och cykelväg på sträckan Skrubba malmväg-Skrubba trafikplats.

 

Kollektivtrafik


Vi planerar för åtgärder längs med väg 260 som syftar till att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken och möjliggöra för en utökad kollektivtrafik i framtiden.

Planerade åtgärder för kollektivtrafik:

  • nya kollektivtrafikkörfält
  • trafiksignaler anpassas för att ge bussar förtur
  • ombyggnad av korsningar och cirkulationsplatser.