Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 288

Väg 288, åtgärdsvalsstudie Gimo-Börstil

Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie för väg 288 på sträckan Gimo-Börstil. Vi har gjort det i samarbete med Länsstyrelsen, Regionförbundet, Kollektivtrafikmyndigheten (KTF UL) och Östhammars kommun, vilka har deltagit i olika arbetsgrupper.

Åtgärdsvalsstudien från januari 2016 utgår från de brister som finns på sträckan inom följande områden; trafiksäkerhet, kollektivtrafik, miljö, framkomlighet, tillgänglighet och oskyddade trafikanter. Studien analyserar bristerna och ger förslag på åtgärder. Vi har tagit stor hänsyn till de transportpolitiska målen och gjort en samlad effektbedömning (SEB). Det förslag som ger bäst effekt i förhållande till kostnad har lyfts fram i åtgärdsvalsstudien

Trafikverket, Östhammars kommun och Regionförbundet i Uppsala har kommit överens om att verka för att åtgärder genomförs enligt de rekommendationer som står i åtgärdsvalsstudien. Det handlar bland annat om gång- och cykelväg mellan de två orterna, pendlarparkeringar samt förbättringar av busshållplatser. Det handlar även om vägåtgärder för att anpassa vägen till en hastighet på 80 km/timmen.

Trafikverket kommer även genomföra en fördjupad utredning om förutsättningar för en 2+1-väg på delar av sträckan som ryms inom budgeten för projektet. Utredningen ligger till grund för ett ställningstagande inom länsplanen för 2018-2029.

Andra relevanta projekt

Åtgärdsvalsstudie Krokek-Kolmården