Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 288

Väg 288, åtgärdsvalsstudie Gimo-Börstil

Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie för väg 288 på sträckan Gimo-Börstil. Vi har gjort det i samarbete med Länsstyrelsen, Regionförbundet, Kollektivtrafikmyndigheten (KTF UL) och Östhammars kommun, vilka har deltagit i olika arbetsgrupper.

Trafikverket gjorde under 2016 en åtgärdsvalsstudie för väg 288 på sträckan Gimo-Börstil. Rekommendationen i åtgärdsvalsstudien blev ombyggnad av befintlig väg i 80 km/tim samt med åtgärder som förbättrar för kollektivtrafik, gång och cykel. Detta alternativ bedömdes ha stor nytta till medelhög kostnad. Vägombyggnad i befintlig sträckning för 100 km/tim redovisades också men bedömdes ha medelstor nytta till hög kostnad. Region Uppsala, i egenskap av planupprättare, har emellertid gått vidare med alternativet 100 km/tim och har prioriterat det i sin länsplan.

En vägplan för ombyggnad till mötesfri väg med 100 km/tim kommer att starta under 2019. Vägen kommer troligen att gå kvar i befintlig sträckning med undantag förbi Hökhuvud där det kan bli aktuellt med en ny sträckning. Vägplanen kommer även att omfatta ny gång- och cykelväg mellan Gimo och Hökhuvud, kollektivtrafikåtgärder och förbättringar i korsningar.

Andra relevanta projekt

Åtgärdsvalsstudie Krokek-Kolmården