Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

ABC-stråket – åtgärdsvalsstudie klar

Trafikverket är nu klar med åtgärdsvalsstudien för effektivare resor och transporter på väg och järnväg Uppsala - Arlanda/Skavsta By.

De rekommenderade åtgärderna som förslås i studien kommer att vara ett underlag i prioriteringen och planeringen för bl.a. kommuner och kollektivtrafikmyndigheter. Underlaget är också ett inspel till Trafikverkets pågående arbete med revidering av Nationell plan för transportsystemet 2018-2029.

Bakgrund till åtgärdsvalsstudien

Axeln Uppsala-Arlanda-Stockholm är en tillväxtzon med stor potential att fortsätta växa. Begränsningar i infrastruktur och bostadsbyggande är idag det som tydligast hindrar ytterligare tillväxt.

Infrastrukturen längs ABC-stråket (Uppsala-Arlanda/Stockholm) bidrar i hög grad till att integrera och utveckla Uppsala- och huvudstadsregion och att stärka dess konkurrenskraft. En hög regional tillgänglighet skapar förutsättningar för gemensamma marknader för arbete, bostäder, utbildning och företagande. Läs mer om ABC-stråket här.

Om åtgärdsvalsstudier

En åtgärdsvalsstudie analyserar problem i transportsystemet och tar fram förslag på lösningar. Enligt fyrstegsprincipen tittar vi i första hand på lösningar som påverkar efterfrågan på transporter och i andra hand lösningar som effektiviserar användningen av transportsystemet. Först i tredje och fjärde hand föreslås ombyggnad och nybyggnad.

Vi ska titta på lösningar med alla de olika trafikslagen inblandade och vi arbetar ofta tillsammans med till exempel kommuner, regioner och näringsliv. De åtgärder som vi väljer ut ska vara hållbar ur flera perspektiv och samhällsekonomiskt försvarbara.

Trafikverkets åtgärdsvalsstudier är ett underlag till samhällsplaneringen i stort, och bildar underlag till exempelvis länsplaner och den nationella transportplanen.

I vissa fall finns det finansiering till utvalda åtgärder, som då kan genomföras direkt. I andra fall avgörs på längre sikt vilka åtgärder som ska prioriteras och finansieras.

Karta över ABC-stråket.
Åtgärdsstudien avgränsas geografiskt till Ostkustbanan och mellan Skavstaby och Uppsala C, Arlandabanan mellan Arlanda och Myrbacken samt E4 och dess anslutningar mellan trafikplats Rosersberg och Uppsala södra.