Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

cyklist

cyklist

Bättre tillgänglighet mellan Uppsala och Vreta Ytternäs

Trafikverket har startat en åtgärdsvalsstudie för att hitta de bästa sätten att öka tillgängligheten mellan Uppsala och Vreta Ytternäs. Målet är att göra det mer attraktivt att gå och cykla och skapa en genare och mer tillgänglig väg.

Det finns brister i tillgängligheten för trafikanter som ska ta sig mellan Uppsala och Vreta Ytternäs. Det finns gång- och cykelväg delar av sträckan, bitvis finns trottoar, bitvis förekommer cykling på länsvägen och delar av befintlig sommarcykelväg genom skogen saknar belysning.

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att

  • se över befintliga och framtida brister
  • föreslå och rekommendera åtgärder som ger en god och säker tillgänglighet

Studien genomförs i samarbete med Uppsala kommun och Region Uppsala. En rapport med rekommenderade åtgärder beräknas vara klar till sommaren 2018. Studien har blivit försenad av olika anledningar, bland annat har fördjupningar (avseende mätning
av vägbredder) genomförts.