Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bildkollage med bilar på väg.

Riksväg 55 Katrineholm-Uppsala – åtgärdsvalsstudie klar

Trafikverket är nu klar med åtgärdsvalsstudien av riksväg 55 Katrineholm-Uppsala. Målet har varit att få fram underlag till åtgärder för mer effektiva lokala, regionala och nationella resor och transporter mellan Uppsala och Katrineholm.

Riksväg 55 sträcker sig från Norrköping till Uppsala via Katrineholm, Flen, Strängnäs och Enköping. Studien är avgränsad till sträckan Katrineholm – Uppsala.

I både Södermanlands län och i Uppsala län är riksväg 55 utpekad som en viktig väg för långväga och dagliga resor med bil, för godstransporter och för kollektivtrafik med buss. Vägen har mycket varierande standard och det gör att också hastighetsgränserna varierar. Vissa avsnitt är helt ombyggda samtidigt som andra avsnitt har stora brister i både trafiksäkerhet och i framkomlighet.

De aktörer som medverkar i arbetet med studien är Trafikverket, kommunerna längs sträckan samt regionförbunden och kollektivtrafikmyndigheterna.

Studien startade i februari 2016 och blev klar våren 2017.

Om åtgärdsvalsstudier

En åtgärdsvalsstudie analyserar problem i transportsystemet och tar fram förslag på lösningar. Enligt fyrstegsprincipen tittar vi i första hand på lösningar som påverkar efterfrågan på transporter och i andra hand lösningar som effektiviserar användningen av transportsystemet. Först i tredje och fjärde hand föreslås ombyggnad och nybyggnad.

Vi ska titta på lösningar med alla de olika trafikslagen inblandade och vi arbetar ofta tillsammans med till exempel kommuner, regioner och näringsliv. De åtgärder som vi väljer ut ska vara hållbar ur flera perspektiv och samhällsekonomiskt försvarbara.

Trafikverkets åtgärdsvalsstudier är ett underlag till samhällsplaneringen i stort, och bildar underlag till exempelvis länsplaner och den nationella transportplanen.

I vissa fall finns det finansiering till utvalda åtgärder, som då kan genomföras direkt. I andra fall avgörs på längre sikt vilka åtgärder som ska prioriteras och finansieras.