Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Studie för ökad säkerhet vid plankorsning och genomfart i Morgongåva

Trafikverket genomför tillsammans med Heby kommun, Regionförbundet i Uppsala län och Upplands Lokaltrafik en åtgärdsvalsstudie för plankorsningen och genomfarten i Morgongåva. Målet är att hitta åtgärder för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Övriga aktörer som medverkar är Morgongåva byalag, Morgongåva skola, räddningstjänsten/ambulansen och det lokala näringslivet. Åtgärdsvalsstudien pågick från vintern 2015 till början av 2017.

Bakgrund och nuläge

Samhället Morgongåva har 1400 invånare och ligger i Heby kommun, Uppsala län. Många arbetspendlar till Uppsala och det är också många gymnasieelever som pendlar.

Dalabanan och väg 72 delar Morgongåva i två delar. En plankorsning finns intill Morgongåva station och det är många som passerar plankorsningen på väg till skolan, tåget eller bussen. De flesta bostäderna ligger norr om Dalabanan, medan låg- och mellanstatideskolan och en idrottsanläggning ligger på södra sidan.

Trafiksäkerhetsbristerna har varit kända sedan länge och har också belysts i media, men situationen har spetsats till sedan pendeltågstrafiken startade i december 2012. Tågmöten sker i Morgongåva och då ligger bommarna vid järnvägsövergången nere längre stunder. Övergången ligger intill perrongen och det medför att personer tar sig under bommarna för att hinna med tåget/bussen eller ta sig till skolan. Bomfällningstiderna orsakar också köbildning och otrygghet på riksväg 72.

Identifiera brister och föreslå åtgärder

Syftet med åtgärdsvalsstudien var att se över de trafiksäkerhetsbrister som lyfts i den regionala planen. Målet var att gemensamt föreslå rekommenderade åtgärder som svarar mot identifierade behov och brister. Studien avgränsas geografiskt till Morgongåva genomfart samt plankorsningen vid stationen och berör både väg och järnväg.

Metodiken för genomförandet av åtgärdsvalsstudien är ett processorienterat arbetssätt där flera aktörer är aktiva och kommer till tals. Arbetsgruppen består av Trafikverket, Heby kommun, Regionförbundet i Uppsala län och Upplands Lokaltrafik.

Tack för era synpunkter och förslag

I maj höll vi öppet hus i Morgongåva tillsammans med kommunen. Då kunde allmänheten lämna synpunkter hur man upplever trafiksituationen runt järnvägen i Morgongåva och tidigare samma dag hade skolklasser fått ge sin syn på saken.

Vi har arbetat vidare utifrån de synpunkter som kommit in och ett antal åtgärder finns nu rekommenderade att genomföra i den rapport som blir klar i början av 2017.

Resultat av åtgärdsvalstudie

Den kom fram till att Trafikverket kommer att genomföra åtgärder för att minska spårspring och bomfällningstiderna i Morgongåva. De befintliga stopplycktorna för tågtrafiken kommer att ersättas med två nya huvuddvägssignaler. Utöver detta ska telefonstyrd, fördröjd bomfällning införas i aktuell järnvägsövergång. Årgärderna är planerade att vara slutförda 2020.