Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Åtgärdsvalsstudie väg 282 E4-Almunge

Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie för att hitta de bästa sätten att öka tillgängligheten och säkerheten mellan Uppsala (från E4:an) och Almunge längs med väg 282.

Åtgärdsvalsstudien som blev klar i slutet klar 2017 utgår i från de som finns i tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter och kollektivtrafikresenärer på stråket mellan Uppsala och Almunge i och med att trafiken har ökat. Det beror även på att bostadsbyggandet har ökat i Gunsta. Det finns flera anslutande vägar till väg 282 som upplevs som otrygga och det finns busshållplatser som är svårtillgängliga. Delar av väg 282 används också som barns väg till skolan.

Stråket är ett viktigt pendlingsstråk på sträckan mellan Uppsala och Knutby. Ett av Uppsalas stora rekreationsområden ligger också inom stråket, i Länna. Vidare finns museijärnvägen Lennakatten med ett par järnvägsövergångar på sträckan.

Syftet med åtgärdsvalsstudien var att

  • se över befintliga och framtida brister
  • föreslå och rekommendera åtgärder som ger en hållbar arbetspendling där fler cyklar och åker kollektivt


Målet är att göra det mer attraktivt att cykla och åka kollektivt på sträckan.


Studien genomfördes i samarbete med Uppsala kommun, Regionförbundet i Uppsala län och Kollektivtrafikförvaltningen i Uppsala Län. I studien genomfördes dialogmoment med berörda intressenter under våren 2017. En rapport med rekommenderade åtgärder har tagits fram, se slutrapporten nedan. 

Bakgrund

Sträckan mellan E4 i Uppsala och Almunge är cirka 23 kilometer. Den skyltade hastigheten varierar mellan 50 och 80 km/timmen. Vägen är smal. Som bredast är vägen 9 meter, men en fjärdedel av sträckan har en vägbredd på 6 meter.

Tidigare har vi tagit fram en förstudie och en kompletterande studie. Du hittar dessa under Dokument.