Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

100 Uppåt, Uppsala län, ombyggnad av busshållplatser och sidoområdesåtgärder

Trafikverket planerar att bygga om över 100 busshållplatser i Uppsala län och genomföra sidoområdesåtgärder längs väg 76 och väg 282.

Ombyggnaderna och arbetena med sidoområden kommer att utföras under perioden 2018–2020. Vilka hållplatser som byggs om styrs av den strategi för kollektivtrafiken som kollektivtrafikmyndigheten/UL och Region Uppsala har tagit fram. Urvalet av hållplatser grundar sig också på UL:s statistik över antalet resenärer, så att hållplatser med fler än 20 av- och påstigande per dygn är prioriterade. Hållplatserna ligger längs statliga vägar.

Planerade åtgärder

  • Bygga om över 100 busshållplatser i Uppsala län för bättre tillgänglighet – bygga eller höja perronger så att de kommer i höjd med bussens dörr, och lägga taktila plattor. UL beslutar om det ska finnas väderskydd eller inte, och hur de ska vara utformade.
  • Genomföra sidoområdesåtgärder längs väg 76 och väg 282 för ökad trafiksäkerhet – till exempel ta bort träd, justera slänter och sätta upp sidoräcken. 

Upphandlingen av paket 1 är överklagad

Projektet genomförs i två paket. I det första paketet ingår sidoområdesåtgärder och ombyggnad av drygt 30 särskilt prioriterade hållplatser.

Upphandlingen av entreprenör för paket 1 är överklagad till förvaltningsrätten. I dagsläget vet vi inte hur lång tid förvaltningsrätten tar för att avgöra frågan.

Upphandling av paket 2 pågår

I paket 2 ingår projektering och ombyggnad av de övriga cirka 70 hållplatserna samt även ytterligare sidoområdesåtgärder längs väg 282. Upphandling av entreprenör för att bygga om hållplatserna pågår.