Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

100 Uppåt, Uppsala län, ombyggnad av busshållplatser och sidoområdesåtgärder

Trafikverket bygger om över 100 busshållplatser i Uppsala län och genomför sidoområdesåtgärder längs väg 76 och väg 282. Arbetena startade i september 2018.

Ombyggnaderna och arbetena med sidoområden utförs under perioden 2018–2020. Vilka hållplatser som byggs om styrs av den strategi för kollektivtrafiken som kollektivtrafikmyndigheten/UL och Region Uppsala har tagit fram. Urvalet av hållplatser grundar sig också på UL:s statistik över antalet resenärer, så att hållplatser med fler än 20 av- och påstigande per dygn är prioriterade. Hållplatserna ligger längs statliga vägar.

Vad ingår i projektet?

  • Bygga om över 100 busshållplatser i Uppsala län för bättre tillgänglighet – bygga eller höja perronger så att de kommer i höjd med bussens dörr, och lägga taktila plattor. UL beslutar om det ska finnas väderskydd eller inte, och hur de ska vara utformade.
  • Genomföra sidoområdesåtgärder längs väg 76 och väg 282 för ökad trafiksäkerhet – till exempel ta bort träd, justera slänter och sätta upp sidoräcken.

Det här händer i vår

Under vintermånaderna är det uppehåll och arbetet återupptas när vårvädret tillåter. Vi planerar att fortsätta då med ombyggnation av busshållplatser i länet med start i början av april samt fortsätter arbetet med att säkra sidoområdena längs väg 76.

Vi börjar bygga om dessa busshållplatser i Björklinge:

  • Björklinge Sätunavägen
  • Björklinge Nävervägen
  • Björklinge Norra Långåsvägen

Vi fortsätter även med sidoområdesåtgärder längs väg 76 under 2019.

För dig bilist blir det viss påverkan på framkomligheten. Vi ber dig som kör förbi både de tillfälliga hållplatserna och arbetsplatsen att ta det försiktigt – tänk på din egen, dina medtrafikanters och vägarbetarnas säkerhet.

Färdiga arbeten

Under hösten 2018 har vi byggt om följande:

Busshållplatser

  • Skutskär: Älvboda, Folkets hus, Berget och Medora.
  • Österbybruk: Mästersmeden, Folkets hus och Sandvägen.
  • Örbyhus: Köpcentrum.

Sidoområden

  • Sidoområdesåtgärder längs väg 282.

Vi tackar alla trafikanter för visad hänsyn under höstens arbeten.