Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

100 Uppåt, Uppsala län, ombyggnad av busshållplatser och sidoområdesåtgärder

Trafikverket bygger om över 100 busshållplatser i Uppsala län och genomför sidoområdesåtgärder längs väg 76 och väg 282. Arbetena startade i september 2018.

Ombyggnaderna och arbetena med sidoområden utförs under perioden 2018–2020. Vilka hållplatser som byggs om styrs av den strategi för kollektivtrafiken som kollektivtrafikmyndigheten/UL och Region Uppsala har tagit fram. Urvalet av hållplatser grundar sig också på UL:s statistik över antalet resenärer, så att hållplatser med fler än 20 av- och påstigande per dygn är prioriterade. Hållplatserna ligger längs statliga vägar.

Planerade åtgärder

  • Bygga om över 100 busshållplatser i Uppsala län för bättre tillgänglighet – bygga eller höja perronger så att de kommer i höjd med bussens dörr, och lägga taktila plattor. UL beslutar om det ska finnas väderskydd eller inte, och hur de ska vara utformade.
  • Genomföra sidoområdesåtgärder längs väg 76 och väg 282 för ökad trafiksäkerhet – till exempel ta bort träd, justera slänter och sätta upp sidoräcken.

Arbeten med sidoområden och busshållplatser påverkar framkomligheten

Arbete med att säkra sidoområdena längs väg 282 och väg 76 pågår. Arbetet pågår på flera platser längs vägen och innebär vissa störningar för trafiken.

Ombyggnation pågår av hållplats Köpcentrum i Örbyhus, båda lägena.

Ombyggnationen av busshållplatser längs väg 76 i Skutskär respektive längs väg 290 i Österbybruk är klara.

Vi ber dig som trafikant att tänka på både din egen och vägarbetarnas säkerhet vid arbetsplatserna.

Det här händer i höst

  • Under hösten byggs följande hållplatser om i Skutskär: Älvboda, Folkets hus, Berget och Medora.
  • I höst byggs följande hållplatser om i Österbybruk: Mästersmeden, Folkets hus och Sandvägen.
  • Vi bygger också om följande i Örbyhus: Köpcentrum.
  • Sidoområdesåtgärder längs väg 282 och väg 76.

Två entreprenörer bygger

Projektet genomförs i två paket. I paket 1 ingår sidoområdesåtgärder längs väg 282 och väg 76, och ombyggnad av drygt 30 särskilt prioriterade hållplatser. Entreprenör är Dala bygg & betongteknik AB.

I paket 2 ingår ombyggnad av de övriga cirka 70 hållplatserna och även ytterligare sidoområdesåtgärder längs väg 282. Entreprenör är Tranab markbyggnad AB.