Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bro över motorväg

E4/väg 290, Trafikplats Fullerö, förbättra kapacitet

Trafikverket ska studera åtgärder för att förbättra kapaciteten i området kring Trafikplats Fullerö där E4 och väg 290 möts norr om Uppsala.

Området vid trafikplatsen på E4 vid Fullerö cirka en mil norr om Uppsala är attraktivt för nya exploateringar. Det är viktigt att säkerställa att infrastrukturen svarar mot framtida behov. I dagsläget finns inga problem med kapaciteten i trafikplatsen.

Uppsala kommun befarar i sin fördjupade översiktsplan för Storvreta att den befintliga trafikplatsen inte kommer att klara av trafikökningarna som följer av utbyggnaden av Fullerö och Storvreta.

Detaljplan för Sydöstra Fullerö

Uppsala kommun har tagit fram en detaljplan för Sydöstra Fullerö. Kommunfullmäktige antog den 28 maj 2012 detaljplanen. Beslutet överklagades. Länsstyrelsen i Uppsala län beslutade att upphäva detaljplanen. Uppsala kommun behandlade frågan om detaljplanen på nytt under sommaren 2013. Planen antogs av kommunfullmäktige på nytt 26 augusti 2013. Beslutet överklagades på nytt ända till Mark- och miljööverdomstolen.

Ärendet avgjordes av Mark- och miljööverdomstolen under våren 2015. Mark- och miljööverdomstolen upphävde Uppsala kommuns beslut att anta detaljplan för Sydöstra Fullerö.

Trafikverket avvaktar nytt besked från Uppsala kommun kring hanteringen av området.

Tidigare skede

Vi har tidigare tagit fram en förstudie som belyser nuvarande förhållanden vid Trafikplats Fullerö samt dess brister och problem. I förstudien studerar vi också möjliga åtgärder som kan höja kapaciteten i trafikplatsen och vid vilka trafikmängder en ny trafikplats behöver byggas.

Förstudien var på remiss vintern 2009/2010. Du hittar förstudien under Dokument.

Dokument

Här finns möjlighet att ladda hem eller skriva ut dokument