Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kungshögarna i Gamla Uppsala

Kungshögarna i Gamla Uppsala.

Gamla Uppsala, nytt dubbelspår

Trafikverket bygger ett fyra km långt nytt dubbelspår på Ostkustbanan genom Gamla Uppsala.

Nytt dubbelspår

Järnvägen mellan Uppsala och Gävle trafikeras av fjärrtåg, regionaltåg och godståg. Vi bygger dubbelspår mellan Uppsala och Gävle för att minska risken för förseningar och skapa möjlighet för fler tåg på sträckan. Med järnvägsbygget i Gamla Uppsala går nu dubbla spår hela vägen mellan Uppsala och Gävle.

Dubbelspår i tunnel

Det nya dubbelspåret i norra Uppsala är cirka 4 km långt och sträcker sig från Tycho Hedéns väg i söder till E4 i norr, där det ansluter till det befintliga dubbelspåret mot Gävle. I det känsliga området vid Gamla Uppsala kyrka har spåret lagts i en 610 meter lång tunnel.

Förutom dubbelspåret ingick även en ombyggnad av väg 676 Vittulsbergsvägen och Vattholmavägen i projektet.

Fyra plankorsningar, det vill säga korsningar där väg och järnväg korsar varandra i samma nivå och som regleras med bommar, har byggts bort. Det förbättrar tillgängligheten, framkomligheten och säkerheten i området. De plankorsningar som försvunnit är de vid Bågspännarvägen, Groaplan, Vattholmavägen och Vittulsbergsvägen.

Bygge pågår

Bygget av den nya järnvägssträckan startade i september 2013. De stora arbetena med tunneln kom igång under januari 2014. Byggtiden för hela projektet har varit drygt fyra år, varav cirka tre år för bygget av den nya järnvägen. Tåget går nu på båda spåren. Det som nu återstår är mindre arbeten på Vattholmavägen, cykelvägen vid Yrsa, nya bron vid Samnan samt en del efterarbete på spåren innan projektet tackar för sig.

Läs mer om vad som händer på bygget här:

Byggnation