Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd järnvägsplan

Välkommen till samråd för Trafikverkets järnvägsplan för Uppsala Planskilda korsningar under perioden 29 maj till 26 juni 2018.

Trafikverket Region Öst planerar för ombyggnad av järnvägen vid Uppsalas norra infart, bandel 429. Projektet innebär att befintliga plankorsningar vid S:t Olofsgatan och S:t Persgatan byggs om till planskilda korsningar. Tågtrafiken kommer att gå på broar över gatorna som
förläggs i portar under järnvägen.

Projektet drivs i samarbete med Uppsala kommun som står för planläggningen av gatorna. Detaljplaner för S:t Persgatan respektive S:t Olofsgatan finns framtagna och information om detaljplanerna finns på Uppsala kommuns hemsida. Detta samråd avser ombyggnationen
av järnvägen som Trafikverket ansvarar för.

Vi har tagit fram en samrådshandling med information om de utredningar vi gör i järnvägsplanen som vi vill dela med er och få in era synpunkter på.

Du kan lämna dina synpunkter på samrådsmaterialet senast den 26 juni 2018

  • brev till:Trafikverket Region Öst, Ärendemottagningen, Box 810, 721 28 Borlänge
  • e-post till: investeringsprojekt@trafikverket.se
  • det webformulär som finns här på projektets hemsida

Ange ärendenummer TRV 2016/37467 när du lämnar dina synpunkter.