Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 288, Gimo-Börstil

Trafikverket studerar hur väg 288 mellan Gimo-Börstil kan förbättras.

Väg 288 förbinder Uppsala-Östhammar och är ett viktigt stråk för bland annat pendling, både med kollektivtrafik och bil. Vi vill förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikanter.

För delen Gimo–Börstil togs en åtgärdsvalsstudie fram i januari 2016 om vägombyggnad på befintlig väg. Trafikverket, Östhammars kommun, Kollektivtrafikförvaltningen/UL och Regionförbundet i Uppsala har kommit överens om att verka för att åtgärder genomförs enligt de rekommendationer som står i åtgärdsvalsstudien.

Rekommenderade åtgärder

Åtgärder som rekommenderas i åtgärdsvalsstudien och som Trafikverket ansvarar för är:

  • Gång- och cykelväg mellan Gimo och Hökhuvud
  • Pendlarparkeringar
  • Åtgärder för att anpassa vägen till en hastighet på 80 km/timmen
  • Korsningen mellan väg 288 och väg 76 i Börstil

Vi kommer även att genomföra en fördjupad utredning om förutsättningar för en 2+1-väg på delar av sträckan som ryms inom budgeten för projektet. Utredningen ligger till grund för ett ställningstagande inom länsplanen för
2018–2029. Beslut om länsplanen kommer att fattas under våren 2018.