Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 288, Gimo-Börstil

Trafikverket studerar hur väg 288 mellan Gimo-Börstil kan förbättras.

Väg 288 förbinder Uppsala-Östhammar och är ett viktigt stråk för bland annat pendling, både med kollektivtrafik och bil. Vi vill förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikanter.

Trafikverket gjorde under 2016 en åtgärdsvalsstudie för väg 288 på sträckan Gimo-Börstil. Rekommendationen i åtgärdsvalsstudien blev ombyggnad av befintlig väg i 80 km/tim samt med åtgärder som förbättrar för kollektivtrafik, gång och cykel. Detta alternativ bedömdes ha stor nytta till medelhög kostnad. Vägombyggnad i befintlig sträckning för 100 km/tim redovisades också men bedömdes ha medelstor nytta till hög kostnad. Region Uppsala, i egenskap av planupprättare, har emellertid gått vidare med alternativet 100 km/tim och har prioriterat det i sin länsplan för perioden 2018-2029.

En vägplan för ombyggnad till mötesfri väg med 100 km/tim kommer att starta under 2019. Vägen kommer troligen att gå kvar i befintlig sträckning med undantag förbi Hökhuvud där det kan bli aktuellt med en ny sträckning. Vägplanen kommer även att omfatta ny gång- och cykelväg mellan Gimo och Hökhuvud, kollektivtrafikåtgärder och förbättringar i korsningar.