Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Älvkarleby–Skutskär, gång- och cykelväg

Det finns i dag brister i tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter mellan Älvkarleby och Skutskär. Vi planerar därför att bygga en ny gång- och cykelväg.

Beroende på vilken väg man tar, är avståndet mellan Älvkarleby och Skutskär 5–6 kilometer, vilket är ett rimligt avstånd att cykla. Vi tar fram en vägplan för en gång- och cykelväg mellan orterna och utreder flera tänkbara placeringar för att hitta bästa möjliga sträckning.

Syftet med projektet är att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten så att fler kan gå och cykla mellan Älvkarleby och Skutskär.

Var ska gång- och cykelvägen ligga?

Vi har utrett var en ny gång- och cykelväg mellan Älvkarleby och Skutskär skulle kunna byggas. Ett av tre alternativ ska väljas. En samrådshandling om val av lokalisering har varit på remiss den 7–30 maj 2018. Du hittar den handlingen under Dokument längre ner på sidan. Välj sedan Aktuella handlingar.

Alla synpunkter som kommit in under remisstiden och även tidigare under arbetets gång är ihopsamlade. Nu ska vi ta ställning till vilket alternativ som vi ska gå vidare med. Vi räknar med att ta ett beslut under vintern 2019.

Vad händer sedan?

När det är beslutat var den nya gång- och cykelvägen ska placeras kan vi börja se över mer detaljerade lösningar. Under våren 2019 planerar vi för att ha nya samrådsmöten.