Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 282, anslutning Södra Gunsta

Uppsala kommun planerar för cirka 1 500 nya bostäder i området Södra Gunsta vid väg 282 öster om centrala Uppsala. Därför ska Trafikverket hitta en lämplig lösning så att trafiken till och från det nya bostadsområdet kan komma på och av väg 282.

Väg 282 förbinder Uppsala med flera samhällen öster om staden. Vägen är ett viktigt stråk för pendlingstrafik och även semestertrafik till Roslagen under sommarhalvåret.

Uppsala kommun planerar för omkring 1 500 nya bostäder i utbyggnadsområdet Södra Gunsta vid väg 282. Fler bostäder innebär mer trafik. Därför ska Trafikverket ta fram en vägplan för att utreda hur trafikförsörjningen till Södra Gunsta och till befintliga bostäder kan lösas, samtidigt som trafiken på väg 282 ska flyta. Lösningen ska omfatta bilister, gående, cyklister och kollektivtrafik. Uppsala kommun har i sin detaljplan visat att den nya anslutningen till väg 282 ska ligga i ungefärlig höjd med Broby hage.

Projektet är prioriterat av Uppsala kommun, som betalar hela kostnaden för att ta fram vägplanen.

Vad händer nu och när kan jag påverka?

Under hösten 2017 studerade vi utformning och placering av en cirkulationsplats mer i detalj. Utifrån inkomna synpunkter på det förslag som vi visade på öppet hus i oktober 2017 har vi fortsatt arbeta med vägplanen och ställa samman ett färdigt förslag.

Arbetet med vägplan pågår. På grund av förändrade förutsättningar tar arbetet längre tid än planerat. Förslaget till vägplan kommer att ställas ut för granskning under 2019. Det blir ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter.

I samband med detaljutformningen har vi samråd om utformning och miljö med enskilda som är särskilt berörda, med allmänheten och med andra myndigheter. Dessutom för vi en kontinuerlig dialog med Uppsala kommun.

Samrådet är en pågående process under hela arbetet med vägplanen. Du kan alltid höra av dig om du undrar över något.

Läs mer om projektets bakgrund under Fördjupning.