Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygfoto över Hjulstabron.

Väg 55, Hjulstabron

Trafikverket tar fram en vägplan för Hjulstabron. Syftet är att göra det möjligt för större lastfartyg att trafikera farleden på Mälaren.

Välkommen på samrådsmöte!

Torsdagen den 27 september klockan 18.00-20.00 i Enköpings-Näs bygdegård, 745 92 Enköping.
Vi kommer berätta mer om projektet och vi vill veta vad du tycker. Varmt välkommen!

Hjulstabron på väg 55 korsar Mälarleden vid Hjulstaviken via Märsön och är en viktig passage över Mälaren. Bron byggdes år 1953 och är i behov av upprustning, framförallt vad gäller de rörliga delarna.

Ingen bro de närmaste fyra åren

Regeringen prioriterade inte Hjulstabron i den nationella infrastrukturplanen för 2018–2029. Det betyder att det inte finns finansiering för att bygga en ny bro de närmaste fyra åren. Planen revideras dock var fjärde år. Vi ska därför under de närmaste åren fortsätta att utreda förutsättningarna för en ny Hjulstabro.