Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygfoto över Hjulstabron.

Väg 55, Hjulstabron

Trafikverket tar fram en vägplan för Hjulstabron. Syftet är att göra det möjligt för större lastfartyg att trafikera farleden på Mälaren.

Hjulstabron på väg 55 korsar Mälarleden vid Hjulstaviken via Märsön och är en viktig passage över Mälaren. Bron byggdes år 1953 och är i behov av upprustning, framförallt vad gäller de rörliga delarna.

Tack för att ni kom och tack för synpunkter

Tack till alla er som kom på vårt samrådsmöte den 27 september. Och vi vill också passa på att tacka för de synpunkter som kommit in. Nu fortsätter vi arbetet med vägplanen och vi planerar att ställa ut vägplanen för granskning under våren 2019.

Ingen bro de närmaste fyra åren

Regeringen prioriterade inte Hjulstabron i den nationella infrastrukturplanen för 2018–2029. Det betyder att det inte finns finansiering för att bygga en ny bro de närmaste fyra åren. Planen revideras dock var fjärde år. Vi ska därför under de närmaste åren fortsätta att utreda förutsättningarna för en ny Hjulstabro.