Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stillastående cykelist.

Väg 600, Uppsala–Björklinge, gång- och cykelväg

Trafikverket planerar en ny gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge, via Lövstalöt. Målet är att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Vägplanen är fastställd och har vunnit laga kraft. Det betyder att Trafikverket har rätt att ta mark i anspråk enligt den fastställda vägplanen. För närvarande håller vi på att ta fram de handlingar som gång- och cykelvägen ska byggas utifrån.

Mellan Uppsala och Lövstalöt kommer gång- och cykelvägen att placeras på östra sidan om väg 600. Vid Lövstalöt ansluter den till det befintliga cykelvägnätet. Efter Lövstalöt kommer gång- och cykelvägen att gå på västra sidan om vägen fram till Björklinge. Sträckan är cirka 1,5 mil lång.

För att öka säkerheten och tillgängligheten kommer vi även att förbättra 16 busshållplatser längs sträckan. Ytterligare 8 busshållplatser ska det utföras mindre åtgärder på.

Vi ska försöka ta så lite mark som möjligt i anspråk när vi bygger vägen och i stället använda vägrenen överallt där det går.

Vi har haft samråd med allmänheten, kommunen, länsstyrelsen och övriga som på något sätt påverkas av projektet. Utifrån de synpunkter som vi har fått in, har vi tagit fram ett förslag till vägplan.