Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ny vägbro. Foto.

Så sköter vi vägarna i Uppsala län

Trafikverket sköter de statliga vägarna så som Europavägarna, riksvägarna och länsvägarna. Till exempel E4, E18, väg 55 och väg 70.

Inom städer och samhällen finns det också stora vägar och gator som sköts av kommunerna. En del vägar på landsorten är så kallade enskilda vägar som drivs av vägsamfälligheter eller privatpersoner.

Fyra områden i Uppsala län

Vi har delat upp Uppsala län i fyra områden. I varje område finns en entreprenör som ansvarar för skötseln och underhållet av vägarna, sidoområden och rastplatser. Vi ser även till att all vägutrustning fungerar, till exempel vägmärken, vägräcken, kantstolpar och viltstängsel. Vi ansvarar även för de gång- och cykelvägar som finns längs de statliga vägarna i området.

På sommaren

Under sommaren lagar vi sprickor och hål i vägbanan och gör akuta insatser vid översvämningar, ras eller omkullfallna träd. Vi rensar och underhåller även diken och trummor så att vattnet kan rinna undan. Vi arbetar också med klottersanering och slåtter av dikeskanter. Vägnätet inspekteras minst var fjortonde dag.

Våren och sommaren är den stora säsongen för underhållsarbeten och beläggningsjobb. Det innebär städning, reparationer och förebyggande underhåll för att hålla vägar, broar och tunnlar bra skick.

På vintern

Vintertid plogar, saltar och sandar vi. Vi tinar även trummor och röjer omkullfallna träd med mera. Våra entreprenörer har tillgång till Trafikverkets vägväderinformationssystem och vet i förväg när det är dags att dra igång halkbekämpning och plogning.

Läs mer om vårt vägvädersystem här på trafikverket.se