Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

100 Uppåt, Uppsala län, ombyggnad av busshållplatser och sidoområdesåtgärder

Trafikverket bygger om över 100 busshållplatser i Uppsala län och genomför sidoområdesåtgärder längs väg 76 och väg 282. Arbetena startade i september 2018.

Ombyggnaderna och arbetena med sidoområden utförs under perioden 2018–2020. Vilka hållplatser som byggs om styrs av den strategi för kollektivtrafiken som kollektivtrafikmyndigheten/UL och Region Uppsala har tagit fram. Urvalet av hållplatser grundar sig också på UL:s statistik över antalet resenärer, så att hållplatser med fler än 20 av- och påstigande per dygn är prioriterade. Hållplatserna ligger längs statliga vägar.

Vi får ibland in frågor till oss om varför en viss busshållplats är avstängd men att den ser färdigställd ut. Hållplatserna öppnas först när vi säkerställt att de är säkra att använda.

Vad ingår i projektet?

 • Bygga om över 100 busshållplatser i Uppsala län för bättre tillgänglighet – bygga eller höja perronger så att de kommer i höjd med bussens dörr, och lägga taktila plattor. UL beslutar om det ska finnas väderskydd eller inte, och hur de ska vara utformade.
 • Genomföra sidoområdesåtgärder längs väg 76 och väg 282 för ökad trafiksäkerhet – till exempel ta bort träd, justera slänter och sätta upp sidoräcken.
 • Projektet är uppdelat i olika paket, där vi kommer att ha pågående arbeten i paket 2, 3, 4 och 5.

Det här händer under hösten

 • Paket 2: Arbeten påbörjades 2018 med Tranab Markbyggnad AB som entreprenör. Fokus framöver kommer att ligga på hållplatserna i Uppsala kommun.
 • Paket 5: Arbeten påbörjades våren 2019 med Tranab Markbyggnad AB som entreprenör. Alla busshållplatser är belägna längs väg 282 i Uppsala kommun.

Pågående arbeten busshållplatser

Längs väg 272 i Heby (paket 2)

 • Östervåla Gräsbovägen

Längs väg 895 i Heby (paket 2)

 •  Heby Värdshuset

Längs väg 854 i Heby (paket 2)

 • Tärnsjö centrum

Längs väg 600 i Tierp (paket 2)

 • Månkarbo Gjuterivägen

Längs väg 696 i Storvreta (paket 2)

 • Storvreta Stubbåkersvägen

Längs väg 282 i Uppsala kommun (paket 5):

 • Länna Macken
 • Almunge station

 


För dig bilist blir det viss påverkan på framkomligheten. Vi ber dig som kör förbi både de tillfälliga hållplatserna och arbetsplatsen att ta det försiktigt – tänk på din egen, dina medtrafikanters och vägarbetarnas säkerhet.

Färdiga arbeten

Fram till i dag har vi byggt om följande:

Busshållplatser

 • Skutskär: Älvboda, Folkets hus, Berget och Medora
 • Österbybruk: Mästersmeden, Folkets hus och Sandvägen
 • Örbyhus: Köpcentrum
 • Björklinge: Nävervägen, Långåsvägen, Sätunavägen, Björkvallsskolan, Tömvägen och Läby Vendels vägskäl
 • Uppsala: Forsmarksparken, Kuggebro, Danmarks Kyrka, Ålands kyrka, Bärby station,
  Gunsta, Funbo Kyrka och Bälinge Nyodlarvägen
 • Tierp: Husby
 • Vittinge: Vittinge Valls väg, Morgongåva Station och Vittinge
 • Karlholmsbruk: Karlitplan och Klockstapeln
 • Östhammar: Börstil Handelsområde

Sidoområden

 • Sidoområdesåtgärder längs väg 282.
 • Sidoområdesåtgärder längs väg 76.

Vi tackar alla trafikanter för att ni visat hänsyn under pågående arbeten.