Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

100 Uppåt, Uppsala län, ombyggnad av busshållplatser och sidoområdesåtgärder

Vi bygger om närmare 100 busshållplatser i Uppsala län och genomför sidoområdesåtgärder längs väg 76 och väg 282.

Ombyggnaderna och arbetena med sidoområden utförs under perioden 2018–2020. Vilka hållplatser som byggs om styrs av den strategi för kollektivtrafiken som kollektivtrafikmyndigheten/UL och Region Uppsala har tagit fram. Urvalet av hållplatser grundar sig också på UL:s statistik över antalet resenärer, så att hållplatser med fler än 20 av- och påstigande per dygn är prioriterade. Hållplatserna ligger längs statliga vägar.

Vi får ibland in frågor till oss om varför en viss busshållplats är avstängd men att den ser färdigställd ut. Hållplatserna öppnas först när vi säkerställt att de är säkra att använda.

Vad ingår i projektet?

  • Bygga om nästan 100 busshållplatser i Uppsala län för bättre tillgänglighet – bygga eller höja perronger så att de kommer i höjd med bussens dörr, och lägga taktila plattor. UL beslutar om det ska finnas väderskydd eller inte, och hur de ska vara utformade.
  • Genomföra sidoområdesåtgärder längs väg 76 och väg 282 för ökad trafiksäkerhet – till exempel ta bort träd, justera slänter och sätta upp sidoräcken.
  • Projektet är uppdelat i olika paket, där vi kommer att ha pågående arbeten i paket 2, 3, 4 och 5.

Det här händer under sommaren

Det återstår 4 stycken busshållplatser som ska byggas om under sommaren och hösten innan projektet sen är klart.  

Kommande arbeten busshållplatser, planerad byggstart sensommar/höst 2020:

  • 2 stycken i Fullerö på väg 292
  • 2 stycken i Morgongåva på väg 72.

Vi vill tackar alla trafikanter för att ni visat hänsyn under pågående arbeten.