Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 288 Gimo-Börstil

Trafikverket planerar att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten på väg 288 mellan Gimo och Börstil.

Väg 288 förbinder Uppsala-Östhammar och är ett viktigt stråk för bland annat pendling, både med kollektivtrafik och bil. Vi vill förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikanter.

Trafikverket gjorde under 2016 en åtgärdsvalsstudie för väg 288 på sträckan Gimo-Börstil. Rekommendationen i åtgärdsvalsstudien blev ombyggnad av befintlig väg i 80 km/tim samt med åtgärder som förbättrar för kollektivtrafik, gång och cykel. Detta alternativ bedömdes ha stor nytta till medelhög kostnad. Vägombyggnad i befintlig sträckning för 100 km/tim redovisades också men bedömdes ha medelstor nytta till hög kostnad. Region Uppsala, i egenskap av planupprättare, har emellertid gått vidare med alternativet 100 km/tim och har prioriterat det i sin länsplan för perioden 2018-2029.

En vägplan för ombyggnad till mötesfri väg med 100 km/tim pågår under 2019. Vägen kommer troligen att gå kvar i befintlig sträckning med undantag förbi Hökhuvud där det kan bli aktuellt med en ny sträckning. Vägplanen kommer även att omfatta gång- och cykelförbindelse mellan Gimo och Börstil, kollektivtrafikåtgärder och förbättringar i korsningar.