Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vi bygger en utterhylla under en befintlig bro där uttrar kan ta sig fram säkert under vägen.

Vi bygger en utterhylla under en befintlig bro där uttrar kan ta sig fram säkert under vägen.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Pågående och planerande arbeten 2017/2018

Nu är vi klara med den planerade asfalteringen på riksväg 70 för i år. Under de kallare månaderna är det lågsäsong för vägbygget. Vissa arbeten kan ändå pågå längs sträckan.

Vägarbeten riksväg 70

I och med att det översta lagret asfalt inte ännu är lagt kan vägbanan upplevas ojämn. Den översta beläggningen (toppbeläggningen) kommer att läggas under våren 2018.

Den tillfälliga målningen som mittlinjer, kantlinjer och vänstersvängfält är klar. Den permanenta målningen kommer på plats under 2018.

Övriga arbeten som kvarstår på riksväg 70 under 2018 är att sätta upp nya skyltar samt sätta mitt- och sidoräcken. Som mittseparering sätts ett balkräcke upp.

Bro

Vi kommer att renovera en gång-och cykelbro under 2018 vid Simtuna strax öster om riksväg 70. Bron är avstängd eftersom vi har börjat att riva bron under november. Vi planerar att gång-och cykelbron öppnar igen under våren/sommaren 2018 då vi är färdiga med renoveringen.

En utterpassage byggs i form av en utterhylla på en befintlig bro för uttrarnas framkomlighet och säkerhet under riksväg 70. Bron ligger vid Simtuna, strax söder om infarten till väg 254.


Busshållplatser

Vi arbetar med busshållplatserna efter sträckan och det som kvarstår är bland annat asfaltering, plattor och bussväderskydd. Fram tills att busshållplatserna är färdigbyggda finns det tillfälliga hållplatser i närheten att nyttja. Under 2018 färdigställer vi busshållplatserna, varav fem stycken med bussväderskydd. Hållplatserna med väderskydd är: vid Lådö, vid Frösthults kyrka samt en hållplats vid Gästre med riktning mot Enköping.

Parallellvägar

Parallellvägar som ska nyttjas för gång-och cykel samt för jordbruksfordon byggs just nu byggs för fullt och vädret avgör även här hur långt in på säsongen vi kan arbeta med vägarna och vad som kvarstår till 2018.

Ta det lugnt i trafiken

Vi har fortfarande flera hastighetsnedsättningar längs med sträckan där vi arbetar och ber dig därför att hålla angiven hastighet och avstånd särskilt nu när det är mörkt och halt. Var extra rädda om medtrafikanter och om dem som arbetar längs vägen.

Vi bygger om 17 km av väg 70 mellan Enköping och Simtuna till mötesfri väg för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. Vägen är färdigbyggd under hösten 2018.