Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Älvkarleby–Skutskär, gång- och cykelväg

Det finns i dag brister i tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter mellan Älvkarleby och Skutskär. Vi ska därför bygga nya gång- och cykelvägar.

För att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten så att fler kan gå och cykla mellan Älvkarleby och Skutskär ska vi bygga nya gång- och cykelvägar på tre sträckor:

  • längs väg 759 Västanåvägen från Älvkarleby till korsningen med väg 76. Sträckan genom Västanån blir bygdeväg.
  • längs väg 786 Långsandsvägen från korsningen med väg 76 till Överboda, inklusive en gång- och cykelport under väg 76.
  • längs väg 76, från korsningen med väg 759 Västanåvägen till den befintliga gång- och cykelvägen i Skutskär.

Första bygdevägen i länet

I Västanån ligger husen nära vägen, och för att inte behöva ta mark från tomter ska vi i stället bygga en ny vägtyp, bygdeväg. Bygdevägar finns bland annat i Dalarna i liknande miljöer. Västanån blir den första platsen i Uppsala län med den här utformningen. Nedan finns en film om hur du kör på en bygdeväg.

Vad händer i projektet?

Upphandlingen av entreprenör överprövades och Förvaltningsrätten har dömt till Trafikverkets fördel i ärendet. Den entreprenör som överprövade ärendet har valt att gå vidare och har begärt prövningstillstånd hos Kammarrätten. Det har ännu inte kommit något besked om prövningstillstånd ges eller inte.

Detta påverkar vår tidsplan. Vi hoppas att bygget av gång- och cykelvägarna kan starta under hösten 2021.