Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Älvkarleby–Skutskär, gång- och cykelväg

Det finns i dag brister i tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter mellan Älvkarleby och Skutskär. Vi planerar därför att bygga en ny gång- och cykelväg.

Beroende på vilken väg man tar, är avståndet mellan Älvkarleby och Skutskär 5–6 kilometer, vilket är ett rimligt avstånd att cykla. Vi har tagit fram en vägplan för en gång- och cykelväg mellan orterna med flera tänkbara placeringar för att hitta bästa möjliga sträckning.

Syftet med projektet är att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten så att fler kan gå och cykla mellan Älvkarleby och Skutskär.

Vägplanen har blivit fastställd

Trafikverket fattade beslut om att fastställa vägplanen den 6 oktober 2020.

Först när planen är fastställd och har vunnit laga kraft kan vi börja bygga. Beslutet om fastställelse kan överklagas.

Vad händer framöver i projektet?

Vi arbetar med att ta fram bygghandlingarna för gång- och cykelvägarna. Bygghandlingar är de tekniska handlingar som visar exakta utföranden för alla detaljer i anläggningen. Arbetet med bygghandlingarna pågår under 2020 och vi räknar med att upphandla en entreprenör för byggnationen i början av 2021.

Förutsatt att vägplanen vinner laga kraft räknar vi med att bygget av gång- och cykelvägarna ska kunna starta våren 2021.