Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Älvkarleby–Skutskär, gång- och cykelväg

Det finns i dag brister i tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter mellan Älvkarleby och Skutskär. Vi planerar därför att bygga en ny gång- och cykelväg.

Beroende på vilken väg man tar, är avståndet mellan Älvkarleby och Skutskär 5–6 kilometer, vilket är ett rimligt avstånd att cykla. Vi tar fram en vägplan för en gång- och cykelväg mellan orterna och utreder flera tänkbara placeringar för att hitta bästa möjliga sträckning.

Syftet med projektet är att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten så att fler kan gå och cykla mellan Älvkarleby och Skutskär.

Vägplanen har varit på granskning

Vägplanens förslag på gång- och cykelvägar var på granskning den 5 november–5 december 2019.

Vi ska nu sammanställa och kommentera inkomna yttranden. När detta är gjort skickas vägplanen till Länsstyrelsen i Uppsala län för deras slutliga yttrande.