Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Älvkarleby–Skutskär, gång- och cykelväg

Det finns i dag brister i tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter mellan Älvkarleby och Skutskär. Vi ska därför bygga nya gång- och cykelvägar.

Beroende på vilken väg man tar, är avståndet mellan Älvkarleby och Skutskär 5–6 kilometer, vilket är ett rimligt avstånd att cykla. Vi har tagit fram en vägplan för en gång- och cykelväg mellan orterna med flera tänkbara placeringar för att hitta bästa möjliga sträckning.

Syftet med projektet är att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten så att fler kan gå och cykla mellan Älvkarleby och Skutskär.

Vägplanen har vunnit laga kraft

Trafikverket fattade beslut om att fastställa vägplanen den 6 oktober 2020. Vägplanen vann laga kraft den 11 november 2020.

Vad händer framöver i projektet?

Under 2020 har vi arbetat med att ta fram bygghandlingarna för gång- och cykelvägarna. Bygghandlingar är de tekniska handlingar som visar exakta utföranden för alla detaljer i anläggningen. Arbetet med bygghandlingarna blev klart i december.

Upphandlingen av entreprenör pågår. Vi räknar med att bygget av gång- och cykelvägarna ska kunna starta våren 2021.