Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lastbil och bilar som kör på E4

E4, bro över allmän väg, trafikplats Mehedeby

Bron på E4 norrut och över väg 291 vid trafikplats Mehedeby behöver bytas ut för att bibehålla trafiksäkerheten. I samband med brobytet kommer bärighetsklassen att höjas till BK4, för att tåla fler och tyngre fordon.

Vid trafikplats Mehedeby passerar E4 över väg 291 på två broar. Bron under norrgående körbana börjar nå sin slutliga livslängd och har sättningsskador. På grund av sin ålder är den heller inte dimensionerad för framtida tyngre trafik, och därför planerar vi att byta ut bron helt. Däremot är bron under södergående körbana nyare och konstruerad för att tåla tyngre trafik. 

Med den nya bron kommer bärighetsklassen på E4 att höjas till BK4, det vill säga tåla fler och tyngre fordon. Det gäller i båda riktningar mellan Uppsala och Gävle. 

Vi utreder och planerar brobytet under 2021. Preliminärt kommer bygget att genomföras under 2022.