Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bro över motorväg

E4/väg 290, trafikplats Fullerö, förbättra kapacitet

Vi planerar för att bygga om trafikplats Fullerö vid E4 och korsningspunkten länsväg 290/Kometvägen samt för att bygga en gångpassage vid väg 290. Det gör vi för att möta de ökande behoven.

Området vid trafikplatsen på E4 vid Fullerö cirka en mil norr om Uppsala är attraktivt för nya exploateringar. Det är viktigt att se till att infrastrukturen svarar mot de ökande behoven. Därför planerar vi att bygga om trafikplats Fullerö där E4 och väg 290 möts, fram till korsningen mellan väg 290 och Kometvägen. Vi tar nu fram en vägplan som ska visa hur den befintliga trafikplatsen och korsningen kan byggas om för att kunna hantera de ökade trafikmängderna.

Under 2020 gjorde vi förbättringar för ökad säkerhet och tillgänglighet vid busshållplatsen på väg 290. Den blev färdig hösten 2020.