Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bro över motorväg

E4/väg 290, Trafikplats Fullerö, förbättra kapacitet

Trafikverket upprättar en vägplan för Trafikplats Fullerö vid E4 och korsningspunkten länsväg 290/Kometvägen samt planerar för byggande av gångpassage vid väg 290.

Området vid trafikplatsen på E4 vid Fullerö cirka en mil norr om Uppsala är attraktivt för nya exploateringar. Det är viktigt att säkerställa att infrastrukturen svarar mot behoven. Trafikverket upprättar därför en vägplan för Trafikplats Fullerö där E4 och väg 290 möts, fram till korsningen mellan väg 290 och Kometvägen. Resultatet ska bli en vägplan som visar hur den befintliga trafikplatsen och korsningen kan byggas om för att kunna hantera de ökade trafikmängderna.

Gångpassage till busshållplatsen

Vid busshållplatsen på väg 290 gör Trafikverket förbättringar som ska leda till ökad säkerhet och tillgänglighet. Vi bygger en gångpassage genom en refug för att göra det enklare att nå busshållplatsen på västra sidan. Refugens bredd är anpassad för passage med barnvagn och rullator. Busshållplatsen på östra samt västra sidan byggs om med ledlinjer och förhöjd kantsten för att få rätt instegshöjd till bussen. Båda busshållplatserna kommer att byggas med väderskydd.  I anslutning till busshållplatserna bygger vi ett gemensamt cykelställ på den östra sidan. Arbetet kommer att påbörjas i juni och beräknas vara klart i september 2020.