Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fyra spår Uppsala

Ostkustbanan ska byggas ut mellan Uppsala och länsgränsen mot Stockholm. Det ska bli smidigare att ta tåget, fler avgångar att välja på och säkrare ankomsttider.

Stockholm är en av Europas snabbast växande huvudstadsregioner, och det gäller särskilt stråket Uppsala–Stockholm. Tillväxten ställer i sin tur höga krav på infrastrukturens kapacitet. Trafiken på Ostkustbanan i rusningstid är idag så intensiv att kapacitetstaket vid vissa tidpunkter är nått för vad den befintliga järnvägen klarar av. Trafikverket har nu fått i uppdrag av regeringen att utreda en utbyggnad med ytterligare två spår och nya stationer på sträckan mellan Uppsala Centralstation och länsgränsen mot Stockholm.

Fyra spår Uppsala ger förutsättningar för hållbara person- och godstransporter. Regionen växer och både regionaltåg, fjärrtåg och godståg ska få möjlighet att öka sin turtäthet på den befintliga järnvägen. När två spår blir fyra kan fler tåg gå tätare och punktligare.

En spårutbyggnad ger möjligheten att hantera pendeltågstrafik och fjärrtrafik åtskilt och därmed kan också nya stationer längs sträckan byggas, vilket ligger i linje med kommunernas planering.

Tack för dina synpunkter!

Nu är samrådet för Uppsala Centralstation till söder om Bergsbrunna över.

Tåg på Ostkustbanan

Den 12 november avslutades höstens samråd inför Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan för den första delsträckan mellan Uppsala Centralstation och söder om Bergsbrunna.

Vi tackar dig som lämnat synpunkter och gett oss ytterligare kunskap om det område som vi utreder för järnvägsutbyggnaden.

Nu sammanställer vi synpunkterna och yttranden från kommuner, myndigheter med flera. Detta kommer att sammanfattas och redovisas i en kommande samrådsredogörelse, där vi också svarar på hur vi tar hänsyn till synpunkterna i det fortsatta arbetet.

Samråd är en pågående process under hela arbetet med järnvägsplanen och vi kommer ha nya samråd när vi kommit längre fram i arbetet. Du kan fortfarande ta del av samrådsunderlaget på vår webb och är alltid välkommen att höra av dig!

Information om nästa samråd kommer att finnas här på webben och via annonsering i sociala medier och lokalpress.

Du kan fortsatt ta del av samrådsunderlaget

Samrådsunderlag
Interaktiv karta
Film om projektet
Frågor och svar