Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fyra spår Uppsala

Ostkustbanan ska byggas ut mellan Uppsala och länsgränsen mot Stockholm. Det ska bli smidigare att ta tåget, fler avgångar att välja på och säkrare ankomsttider.

Stockholm är en av Europas snabbast växande huvudstadsregioner, och det gäller särskilt stråket Uppsala–Stockholm. Tillväxten ställer i sin tur höga krav på infrastrukturens kapacitet. Trafiken på Ostkustbanan i rusningstid är idag så intensiv att kapacitetstaket vid vissa tidpunkter är nått för vad den befintliga järnvägen klarar av. Trafikverket har nu fått i uppdrag av regeringen att utreda en utbyggnad med ytterligare två spår och nya stationer på sträckan mellan Uppsala Centralstation och länsgränsen mot Stockholm.

Fyra spår Uppsala ger förutsättningar för hållbara person- och godstransporter. Regionen växer och både regionaltåg, fjärrtåg och godståg ska få möjlighet att öka sin turtäthet på den befintliga järnvägen. När två spår blir fyra kan fler tåg gå tätare och punktligare.

En spårutbyggnad ger möjligheten att hantera pendeltågstrafik och fjärrtrafik åtskilt och därmed kan också nya stationer längs sträckan byggas, vilket ligger i linje med kommunernas planering.

Samråd 19 oktober – 12 november 

Uppsala Centralstation till söder om Bergsbrunna
Lämna dina synpunkter!

Tåg på Ostkustbanan

Vi har valt att dela upp utbyggnaden i två delsträckor. Nu samråder vi om den första etappen mellan Uppsala Centralstation och söder om Bergsbrunna.

Till samrådet har vi tagit fram ett samrådsunderlag som beskriver förutsättningar och hur den nya järnvägen påverkar miljön på ett övergripande plan.

Nu har du möjlighet att lämna synpunkter på underlaget. Vi vill gärna ta del av dina kunskaper om förutsättningar i det område som du bor och rör dig i.

Märk ditt brev eller e-post med TRV 2020/21139 och skicka till Trafikverket Ärendemottagningen, Fyra spår Uppsala, Box 810, 781 28 Borlänge eller investeringsprojekt@trafikverket.se.

Du kan också lämna dina synpunkter direkt via vår interaktiva karta.

Vi vill ha dina synpunkter senast 12 november 2020.

Med hänsyn till Covid-19 är detta samråd helt digitalt – inga samrådsmöten kommer hållas.

Här hittar du mer information om  samrådet och projektet

Samrådsunderlag
Interaktiv karta
Film om samrådet
Film om projektet
Frågor och svar