Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nu kan du ta del av samrådsredogörelsen från höstens samråd

Vi har sammanfattat de synpunkter som kom in under höstens samråd och redovisar dem i en samrådsredogörelse, där vi också svarar på hur vi tar hänsyn till synpunkterna i det fortsatta arbetet.

Trafikverket genomförde mellan 19 oktober och 12 november 2020 samråd inför Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan för den första delsträckan mellan Uppsala Centralstation och söder om Bergsbrunna.

Vi tackar dig som lämnat synpunkter och gett oss ytterligare kunskap om det område som vi utreder för järnvägsutbyggnaden.

Vi har sammanfattat de synpunkter som kom in under höstens samråd och redovisar dem i en samrådsredogörelse, där vi också svarar på hur vi tar hänsyn till synpunkterna i det fortsatta arbetet. Samrådsredogörelsen hittar du här.

Vi har nu skickat en förfrågan till Länsstyrelsen att fatta beslut om delsträckan kan antas få betydande miljöpåverkan av järnvägsutbyggnaden. Om Länsstyrelsen fattar beslut att utbyggnaden antas få betydande miljöpåverkan beskriver vi miljöpåverkan mer i detalj i en så kallad miljökonsekvensbeskrivning.

Parallellt med arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen arbetar vi vidare med järnvägsplanen och tar fram olika konkreta alternativ som vi kommer presentera vid senare samrådstillfälle.

Samråd är en pågående process under hela arbetet med järnvägsplanen och vi kommer ha nya samråd när vi kommit längre fram i arbetet. Information om nästa samråd kommer att finnas här på webben och via annonsering i sociala medier och lokalpress.

Du kan fortfarande ta del av samrådsunderlaget på vår webb och är alltid välkommen att höra av dig!

Samrådsredogörelse
Samrådsunderlag
Film om projektet