Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Personer på perrong på Uppsala station

Tack för dina synpunkter!

Nu är samrådet för Söder om Bergsbrunna - Uppsala Centralstation över för denna gång.

Vi tackar dig som lämnat synpunkter på de framtagna alternativen för Uppsala Centralstation och den kommande järnvägsstationen kallad Uppsala Södra. Nu sammanställer vi synpunkterna och yttrandena från kommuner, myndigheter med flera. Detta kommer att sammanfattas och redovisas i samrådsredogörelsen, där vi också svarar på hur vi tar hänsyn till synpunkterna i det fortsatta arbetet.

Nästa steg i processen är att Trafikverket kommer att fatta beslut om vilket av de fem alternativ som kommer ligga till grund för den kommande samrådshandlingen utformning av planförslag.

Samråd är en pågående process under hela arbetet med järnvägsplanen och vi kommer ha nya samråd när vi kommit längre fram i arbetet. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss!

Du kan fortsatt ta del av samrådsunderlaget:

Samrådsunderlag
Interaktiv karta
Film om projektet
Frågor och svar