Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Detta är en sten hällkista från den neolitiska perioden. Den ligger i Bäreberg Sverige.
Foto: Mostphotos.com

Vet du om det finns fler, ännu okända, fornlämningar i utredningsområdet för Fyra spår Uppsala?

Det är inte lätt att veta. Vi känner till många av de fornlämningar som finns i området, men det kan finnas ännu fler. Därför har Länsstyrelsen i Uppsala beslutat att arkeologer från Upplandsmuséet ska ta reda på det.

Fältarbetet görs under perioden 4 oktober – 15 oktober.

Under oktober kommer arkeologerna göra en arkeologisk utredning. Detta är första steget i att identifiera nya fornlämningar. Arkeologerna gör arkivstudier och inventerar i fält. De gör inga markingrepp, utan går runt i utredningsområdet på sträckan söder Bergsbrunna - Uppsala C och identifierar områden och objekt som kan vara möjliga fornlämningar.

Dessa områden kommer i ett senare skede att utredas vidare för att konstatera om de är fornlämningar eller inte. För att göra den senare utredningen krävs ett nytt beslut av länsstyrelsen.

Vill du veta mer om den arkeologiska processen?

På Riksantikvarieämbetets hemsida finns information om vilka arkeologiska utredningar och undersökningar som ska göras när ett projekt riskerar att påverka fornlämningar. 
Riksantikvarieämbetets webbplats