Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Den farliga plankorsningen över järnvägen på Knivstavägen ska byggas bort.

Knivsta, ombyggnad av plankorsning

Trafikverket bygger ny gångbro över järnvägen och stänger dagens farliga plankorsning på Knivstavägen, på södra sidan av Knivsta station.

Knivsta är ett av regionens mest expansiva områden, mycket tack vare sitt strategiska läge mellan Stockholm och Uppsala längs Ostkustbanan. Ett stort antal resande tar sig till och från sitt jobb från Knivsta station varje dag.

Plankorsningen på Knivstavägen, i södra delen av Knivsta station, är identifierad som en stor kapacitetsflaskhals. I och med den stora mängd tåg som passerar dagligen är liggtiderna på bommarna långa vilket vållar problem och långa vänttider för trafikanterna som behöver ta sig över. För fotgängare och cyklister innebär det att man tar sig under liggande bommar, vilket är ett stort säkerhetsproblem. Dessutom störs tågtrafiken när människor rör sig på spåren, då tågen stoppas eller hastigheten sänks. 

Vi stänger plankorsningen och bygger gångbro

Vi planerar att stänga den farliga plankorsningen på Knivstavägen och bygga en ny väderskyddad gångbro med tak. Fordonsburna trafikanter hänvisas till andra, säkrare övergångar som har bättre framkomlighet. För cyklister finns möjlighet att leda cykeln över bron alternativt välja gång- och cykeltunneln på norra sidan av stationen. Den nya bron på södra sidan får anslutning via trappor och hiss till plattformen samt till bägge sidor om spåret. Trapporna och bron är väderskyddade med tak.

Startbild modell.jpg

Det här händer framöver

Byggstarten för ombyggnationen av plankorsningen är uppskjuten. Preliminärt sker byggstarten 2022. Orsaken till framflyttningen är att vi efter en överklagan avbrutit vår upphandling av entreprenör. Detta innebär en förskjutning av tidplanen, eftersom det inte är möjligt att få tillräckligt med tider att arbeta i spår under 2021. Vi kommer nu ta fram ett nytt upphandlingsunderlag och parallellt jobba för att säkra upp bra tider i spår för att genomföra projektet under 2022.

Innan dess kommer vi även att göra enklare åtgärder i den norra gångtunneln för att separera gång- och cykeltrafiken där. Dels för att klara det ökade flödet under produktionstiden, dels för att minska risken för olyckor även när bron är på plats.

Vi kommer dessutom att snygga till ytan runt bron i samråd med kommunen. Kommunen finansierar en viss del av markåterställningen kring gångbron.

Ny cykelparkering med väderskydd

I samband med projektet kommer vi dessutom bygga en ny väderskyddad cykelparkering med cirka 40 platser nära järnvägsstationen. Cykelparkeringen finansieras av Knivsta kommun.