Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Den farliga plankorsningen över järnvägen på Knivstavägen ska byggas bort.

Knivsta, ombyggnad av plankorsning

2021-11-08

Ombyggnad av plankorsningen i Knivsta avbryts

Arbetet med att bygga om plankorsningen vid Knivstavägen, söder om Knivsta station, kommer att avbrytas. Anledningen är att Knivsta kommun anser att korsningen behövs för motorfordons och cyklars framkomlighet i tätorten.

Plankorsningen kommer därför finnas kvar tills vidare i nuvarande utformning med befintlig funktion. Det innebär att den planerade gångbron över järnvägen med möjlighet att leda cykel inte kan byggas.

Under hela planeringsarbetet har Trafikverket haft kontinuerlig dialog med Knivsta kommun. Åtgärden är sedan tidigare överenskommen med kommunen men avbryts nu på kommunens begäran. Orsaken är kommunens planerade utveckling av området väster om järnvägen, där de ser ett större behov av passager över järnvägen för alla  trafikanter.

Skälen till att Trafikverket har arbetat med plankorsningen är flera. Ett skäl har varit trafiksäkerheten och den olycksrisk som finns när personer korsar järnvägsspåren när bommarna ligger nere. Ett annat skäl har varit att förbättra plattformens tillgänglighet genom en bro, för de resenärer som kommer från södra sidan.

I nuläget finns ingen tidplan för när plankorsningen kan stängas eller byggas om.

För mer information kontakta:

Ivan Andic, enhetschef, Trafikverket, ivan.andic@trafikverket.se, 010-124 19 41.

Pelle Mikaelsson, projektledare, Mark och exploatering, Knivsta kommun, pelle.mikaelsson@knivsta.se, 018-34 70 00.

Trafikverket planerar för att bygga en ny gångbro över järnvägen och stänga dagens farliga plankorsning på Knivstavägen, söder om Knivsta station.

Knivsta är ett av regionens mest expansiva områden, mycket tack vare sitt strategiska läge mellan Stockholm och Uppsala längs Ostkustbanan. Många resenärer tar sig varje dag till och från sina jobb via Knivsta station.

Plankorsningen på Knivstavägen, söder om Knivsta station, har en begränsad framkomlighet och bristfällig säkerhet. Bommarna ligger nere långa stunder då det dagligen passerar många tåg. För alla trafikanter medför det långa väntetider och många fotgängare och cyklister tar sig därför under bommarna och vidare över järnvägsspåren. Det är direkt livsfarligt och kan dessutom medföra förseningar för tågtrafiken då tåg kan behöva bromsa eller stanna.     

Vi bygger ny gångbro och stänger plankorsningen

Vi planerar att bygga en ny gångbro över järnvägen och stänga plankorsningen på Knivstavägen. För cyklister kommer det gå att leda cykeln över bron alternativt välja gång- och cykelvägstunneln på norra sidan av stationen. Fordonsburna trafikanter hänvisas till andra, säkrare övergångar som har bättre framkomlighet.

Den nya bron nås via trappor och hissar på båda sidorna av järnvägsspåren och får anslutning till plattformarna. Både trappor och bro planeras bli väderskyddade med tak.

Startbild modell.jpg

Det här händer framöver

Byggstarten för gångbron är uppskjuten och sker nu preliminärt 2022. Orsaken till förskjutningen är att vi efter en överklagan avbrutit vår upphandling av entreprenör. Det innebär en försening då det inte är möjligt att hinna få arbetstid vid spåren under 2021. Vi kommer nu ta fram ett nytt underlag för upphandling av entreprenör och ansöka om nya arbetstider vid spåren för 2022.  

Innan plankorsningen stängs kommer vi göra enklare åtgärder i den norra gång- och cykeltunneln för att separera gång- och cykeltrafikanter. Dels för att klara den ökade trafiken under tiden vi bygger den nya bron, dels för att minska risken för olyckor. 

I samråd med Knivsta kommun planerar vi att snygga till marken runt den nya bron. Kommunen finansierar en viss del av återställningen av marken.  

Ny cykelparkering med väderskydd

I samband med att vi bygger om kommer vi bygga en ny väderskyddad cykelparkering med cirka 40 platser nära järnvägsstationen. Cykelparkeringen finansieras av Knivsta kommun.