Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Den farliga plankorsningen över järnvägen på Knivstavägen ska byggas bort.

Knivsta, driftplatsombyggnad och slopning av plankorsning

Trafikverket bygger en ny gångbro över järnvägen i Knivsta för att slopa dagens farliga plankorsning på Knivstavägen.

Knivsta är ett av regionens mest expansiva områden tack vare sitt strategiska läge mellan Stockholm och Uppsala längs Ostkustbanan. Ett stort antal resande tar sig till och från sitt jobb från Knivsta station varje dag.

Farlig plankorsning ersätts med ny gångbro över järnvägen

Plankorsningen Knivstavägen är identifierad som en av stråkets stora kapacitetsflaskhalsar. I och med den stora mängd tåg som passerar dagligen är även liggtiderna på bommarna långa vilket vållar problem för trafikanterna som behöver ta sig över. För fotgängare och cyklister innebär det att man tar sig under liggande bommar, vilket både är ett säkerhetsproblem och ett kapacitetsproblem.

Väderskyddande tak på trapporna och bron

Därför kommer vi under 2020 att slopa plankorsningen Knivstavägen och ersätta den med en ny gångbro. Möjlighet finns att leda cykeln över bron. Bron får anslutning via trappor och hiss till plattformen samt till bägge sidor om spåret. Trapporna och bron är väderskyddade med tak.

Det här händer framöver

Under våren 2020 runt vecka 11 kommer vi att stänga plankorsningen och vecka 39 nästa år beräknar vi att bron ska kunna tas i drift. Vi kommer även att göra enklare åtgärder i den norra gångtunneln för att separera gång- och cykeltrafiken där. Dels för att klara det ökade flödet under produktionstiden, dels för att minska risken för olyckor även när bron är på plats. Vi kommer dessutom att snygga till ytan runt bron i samråd med kommunen. Kommunen finansierar en viss del av markåterställningen kring gångbron.

Ny cykelparkering med väderskydd byggs för 40 cyklar

I samband med projektet kommer Trafikverket att dessutom bygga en ny väderskyddad cykelparkering med cirka 40 platser nära järnvägsstationen. Cykelparkeringen finansieras av Knivsta kommun.

Cykelparkering

Förberedande borrarbeten

Tisdagen den 26 mars 2019 stängde vi södra uppgången på Knivsta station för att genomföra provborrningar inför ombyggnaden av stationen och plankorsningen.

Porvborrningar