Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Korsningen mellan Dalabanan och Börjegatan. Foto: Trafikverket.

Planskild korsning Börjegatan

Uppsala stad utvecklar norra Uppsala och det kan bidra till ökad trafik i området. Trafikverket planerar därför att bygga om plankorsningen mellan järnvägen och Börjegatan.

Trafikverket planerar att bygga en planskild korsning för att förbättra säkerheten. Den kommer också att skapa bättre framkomlighet, både för tågen och för annan trafik.

Korsningen har idag bommar och ljud- och ljussignaler. När bommarna är nere så uppstår störningar för biltrafiken och för gång- och cykeltrafiken.

Det finns dokumenterade händelser med spårspring, med påkörda bommar och med fordon som fastnat mellan bommarna. Det skapar en risk för allvarliga olyckor. Dessutom försenas tågen eftersom vi stoppar tågtrafiken när det finns obehöriga personer i spårområdet.

Vi planerar att bygga en bro för järnvägen i samma nivå som idag. Börjegatan sänks för att skapa en fri höjd på 4,7 meter för vägtrafiken.