Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Korsningen Ulva kvarn

Ulva kvarn

Vi planerar att bygga om vägen in till Ulva kvarn för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. Det gör vi genom att bredda vägrenarna och skapa en separat yta för gång- och cykeltrafik.

Där gång- och cykelvägen slutar, vid bilhandlaren i Ulva fram till T-korsningen in till Ulva kvarn, planerar vi att bygga om vägen så den blir bredare samt skapa separering mellan körbaneyta och gång- och cykelyta. På så sätt får oskyddade trafikanter mer utrymme att ta sig mellan gång- och cykelvägen fram till Ulva kvarn. Vägen kommer fortfarande att ligga i samma läge. Vi kommer att asfaltera om den befintliga vägen genom Ulva kvarn, och måla upp den med bredare vägrenar.

Öka säkerheten för oskyddade trafikanter

Vi har tidigare sett över möjligheterna att bygga en gång- och cykelväg som ansluter mellan gång- och cykelvägen öster om Ulva kvarn och gång- och cykelvägen från Bälinge. Underlaget visar dock att åtgärden blir för dyr och ger stor påverkan på fastigheterna. I stället kommer vi att att öka säkerheten för oskyddade trafikanter inom vägområdet. Syftet med åtgärderna är att skapa mer plats för oskyddade trafikanter inom vägområdet till en kostnad som ryms inom budget.

Under våren/sommaren 2021 påbörjade vi en utredning för att avgöra om åtgärden är möjlig att utföra. Det gör vi genom att mäta in och tolka vägområdet. Vi kommer dessutom att se över hur kommande drift och underhåll ska fungera. Vi tittar på avvattning, miljö, kultur och natur samt trafiksäkerhet; både under byggtiden och hur det kommer att se ut när ombyggnaden är färdig. Vid behov ska vi även se över hastigheterna i området, och där har vi i så fall en dialog med berörda myndigheter. Det är länsstyrelsen som beslutar om hastighet på allmänna vägar utanför tätbebyggt område, där hastigheten är under 80 km/tim.

Om utredningen visar att det är möjligt att bygga om vägen, så kommer vi att börja bygga under 2022 och vara klara under vintern 2022/2023.