Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Korsningen Ulva kvarn

Väg 631, Ulva kvarn

Vi planerar att bygga om vägen genom Ulva kvarn för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. Det gör vi genom att göra om vägen till en bygdeväg.

Karta över området.
Röd markering visar sträckan vi planerar att göra till bygdeväg. 

Under några år har vi planerat att förbättra trafiksäker­heten och framkomligheten för gående och cyklister på väg 631 genom Ulva kvarn. Vi planerade att genomföra projektet utan att ta fram en vägplan eftersom det bedömdes vara ett litet och okomplicerat projekt. Men ett av kraven för projekt utan vägplan har inte uppfyllts i del 1 av projektet (se nedan). Vi kan därför inte bredda vägen utan vägplan, och det finns i nuläget inte tillräcklig finansiering för att ta fram en sådan.

Planerna på bygdeväg kvarstår

Projektet bestod ursprungligen av två delar där vi planerade att:

  1. bredda vägen och bygga en separat gång- och cykelyta utmed den västra sidan av väg 631 (mellan T-korsningen vid Ulva kvarn och gång- och cykelvägens slut, cirka 400 meter norrut)
  2. måla om vägen till en bygdeväg från T-korsningen i Ulva kvarn och cirka 200 meter österut.

I del 2 har alla kraven uppfyllts, vilket innebär att vi fortfarande planerar att göra om den östra delen av vägen till bygdeväg under 2022.

Illustration som visar hur man kör på en bygdeväg
Hur olika trafikanter möts på en bygdeväg. 

Så kör du på en bygdeväg

En bygdeväg har extra breda vägrenar, och på den ytan av vägen har gående och cyklister företräde. När två bilar möts på vägen kan de använda vägrenen, men ska sedan köra tillbaka in till mitten av vägen. Se bilden här intill, men också filmen nedan som illustrerar hur det fungerar.