Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: Thomas Fahlander

Väg 292 Tierp–Östhammar, korsningsåtgärder

Vi förbättrar säkerheten i korsningarna vid väg 292/709/716 i Örbyhus och väg 292/290 i Österbybruk.

Under åren har det inträffat olyckor i korsningarna vid väg 292/709/716 i Örbyhus, Tierps kommun och väg 292/290 i Österbybruk, Östhammars kommun. Olyckorna har främst berott på att trafikanter på de anslutande vägarna till väg 292 inte har lämnat företräde för korsande trafik. Vi planerar därför att bygga om korsningarna till cirkulationsplatser för att öka trafiksäkerheten. I samband med arbetet kommer vi även bygga delar av kommunens planerade gång- och cykelväg längs med cirkulationsplatsen till Örbyhusslott.

Örbyhus

Örbyhus är en gammal bruksort. För att knyta an till ortens historia har vi därför valt att utforma cirkulationsplatsen som ett tåghjul. För mer information om hur vi planerar att utforma cirkulationsplatserna och på vilket sätt de kommer att påverka omgivande miljö, se under Dokument.

I augusti 2021 började arbetet med att bygga om korsningen till en cirkulationsplats. Beroende på väder och om inget oförutsett inträffar blir vi klara i november 2021.

Cirkulationsplatsen hålls öppen under tiden då den byggs men framkomligheten kan vara något begränsad.

Österbybruk

I Korsningen i Österbybruk beräknar vi att börja under våren 2022.