Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: Thomas Fahlander

Väg 292 Tierp–Östhammar, korsningsåtgärder

Vi planerar att förbättra säkerheten i korsningarna vid väg 292/709/716 i Örbyhus och väg 292/290 i Österbybruk.

Under åren har det inträffat olyckor i korsningarna vid väg 292/709/716 i Örbyhus, Tierps kommun och väg 292/290 i Österbybruk, Östhammars kommun. Olyckorna har främst berott på att trafikanter på de anslutande vägarna till väg 292 inte har lämnat företräde för korsande trafik. Trafikverket planerar därför att bygga om korsningarna till cirkulationsplatser för att öka trafiksäkerheten.

För mer information om hur vi planerar att utforma cirkulationsplatserna och på vilket sätt de kommer att påverka omgivande miljö, se under Dokument.

Byggstart för korsningen i Örbyhus planeras till juni 2021. I Korsningen i Österbybruk beräknar vi att börja under våren 2022.