Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: Thomas Fahlander

Väg 292 Tierp–Östhammar, korsningsåtgärder

Vi planerar att förbättra säkerheten i korsningarna vid väg 292/709/716 i Örbyhus och väg 292/290 i Österbybruk.

Under åren har det inträffat olyckor i korsningarna vid väg 292/709/716 i Örbyhus, Tierps kommun och väg 292/290 i Österbybruk, Östhammars kommun. Olyckorna har främst berott på att trafikanter på de anslutande vägarna till väg 292 inte har lämnat företräde för korsande trafik. Trafikverket planerar därför att bygga om korsningarna till cirkulationsplatser för att öka trafiksäkerheten. För mer information se samrådsunderlag för Österbybruk respektive Örbyhus under Dokument.

I början av 2020 kommer Trafikverket anordna ett möte på orten där allmänheten är välkommen att ställa sina frågor och komma med synpunkter på cirkulationsplatserna. Mer information om datum, tid och plats kommer anges på den här sidan.

Under 2019 börjar planläggningen av korsningarna och byggstarten är beräknad till vintern 2021/2022.

Lämna synpunkter på projektet

Möjligheten att komma med synpunkter finns under hela planläggningsprocessen som pågår fram till september 2020.

Korsningen väg 292/290 i Österbybruk 

Lämna synpunkter för korsningen väg 292/290 i Österbybruk

Korsningen väg 292/709/716 i Örbyhus

Lämna synpunkter för korsningen väg 292/709/716 i Örbyhus