Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 516, Staxhammar, förslag till indragning av del av allmän väg

Trafikverket föreslår att del av allmän väg 516 i Staxhammar, Enköpings kommun, förändras från allmän väg till enskild väg.

Karta med aktuell del av  vägsträckan markerad med svart linje.
Väg 516. Klicka för större karta (png, 267 kB) 

Vägen ligger utanför planlagt område och utanför kommunalt väghållningsområde för Enköpings kommun. Trafikverket föreslår att del av allmän väg 516 förändras från allmän väg och övergår till att förvaltas av en vägsamfällighet.

Vägen leder inte till någon viktigare allmän inrättning och behövs därför inte för allmänt bruk.

Fakta om del av allmän väg 516

  • Vägen är cirka 270 meter lång och cirka 4,5 meter bred.
  • Högsta tillåtna hastighet är 70 kilometer i timmen.
  • Vägen går mellan enskild väg till Grönsö fram till vändplan vid föredetta Färjeläget, och har främst lokal trafik.
  • Det är ingen genomfartsled och inte heller en övergripande väg i vägsystemet.
  • Årsdygnsmedeltrafiken mättes år 2008 till cirka 98 fordon.
  • Vägen ligger utanför planlagt område.