Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild över sträckan på väg 55, mellan Enköping och Uppsala.

Väg 55, Enköping–Uppsala, mötesfri väg

Trafikverket vill förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten på väg 55 mellan Enköping och Uppsala. I dagsläget är projektet uppdelat i två etapper: Enköping–Litslena och Örsundsbro–Kvarnbolund.

Väg 55 är ett viktigt regionalt stråk som förbinder E4 norr och söder om Stockholm, mellan Norrköping och Uppsala via Strängnäs. Vägen är en viktig transportlänk för kollektivtrafik, arbetspendling och godstransporter. Sträckan finns även med i riksintresset för kommunikationer och kan i ett större perspektiv ses som ett västligt alternativ till E4 genom Stockholm för den långväga trafiken. 

I dagsläget är vägen bred och inbjuder till höga hastigheter samt saknar mittseparering, med risk för allvarliga olyckor som följd. Under åren har fartkameror använts på sträckan.

Trafikverket bygger om väg 55 i två etapper, Enköping–Litslena och Örsundsbro–Kvarnbolund, för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.