Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En flicka i cykelstol.

Väg 600/742, Tierp–Tierp kyrkby, gång- och cykelväg

Vi vill förbättra situationen för gång- och cykeltrafikanterna som rör sig mellan Tierp och Tierp kyrkby, Tierps kommun.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 600 och väg 742 mellan Tierp och Tierps kyrkby. Det gör vi för att öka säkerheten för cyklister och gångtrafikanter som rör sig längs sträckan.

Bakgrund

Tierps kyrkby är förbunden med Tierps tätort via väg 600 (”gamla E4”) och väg 742. Väg 742 ansluter mot Tierp i en cirkulationsplats med väg 292 vid Svanby. Avståndet mellan Tierps kyrkby och Tierp är drygt 4 kilometer, och vi bedömer att det skulle vara möjligt att bygga en gång- och cykelväg längs sträckan. En separerad gång- och cykelväg med god standard finns utbyggd från cirkulationsplatsen vid Svanby, och 800 meter söderut längs södra sidan av väg 742. Där slutar cykelvägen och oskyddade trafikanter är under resten av sträckan hänvisade till vägrenen för väg 742 respektive väg 600.