Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Man och barn

Väg 761, Brännmovägen och Östanåvägen i Älvkarleby, säkrare trafikmiljö

Trafikverket vill förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i Älvkarleby.

Trafikverket vill förbättra trafiksäkerheten genom centrala Älvkarleby. Detta kommer göras genom flera åtgärder längs Östanåvägen och Brännmovägen, samt i korsningen Älvkarlebykrysset (väg 76/Brännmovägen/väg 291). Åtgärderna syftar i huvudsak till att sänka vägtrafikens hastighet och rusta upp busshållplatser.

Längs Östanåvägen planeras diverse åtgärder. Dessa inkluderar bland annat:.

  • avsmalningar av bilvägen vid utvalda korsningar och gångpassager
  • uppbyggnad och förtydligande av gång- och cykelvägar, särskilt till och från busshållplatser
  • tillgänglighetsanpassning av busshållplatser med kontrasthöjande och taktila plattor samt upphöjd plattform

Flera sammanhängande åtgärder görs i och omkring korsningen mellan Östanåvägen och Brännmovägen samt de anslutande busshållplatserna.

Längs Brännmovägen planeras avsmalningar i anslutning till två av korsningarna.

Åtgärderna i Älvkarlebykrysset består i huvudsak av att rusta upp refugerna söder om korsningen så att säkerheten för gångtrafikanter ökar vid passage över väg 291 mot ST1.