Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stillastående cyklist.

Väg 600, Uppsala–Björklinge, gång- och cykelväg

Vi planerar en cirka 16 km lång gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge, via Lövstalöt. Målet är att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Vi kommer även att tillgänglighetsanpassa busshållplatser längs sträckan.

Byggstarten av gång- och cykelvägen var tänkt att bli 2021, men är nu planerad till 2022. Som vi berättat tidigare så behöver vi anpassa utformningen av gång- och cykelvägen efter den budget som finns.

Den anpassade lösningen för gång- och cykelvägen skiljer sig från den vägplan som redan vunnit laga kraft. För att få göra de ändringar som vi föreslår, måste vi göra en ändringsplan som redogör för skillnaderna jämfört med den vägplan som finns.

Detta innebär att vi ska förankra ändringsplanen på samma sätt som en vanlig vägplan. Vi kommer därför att genomföra fler samråd med er som bor längs vägen och som påverkas av ändringen. Vi planerar för ett första samrådstillfälle i början av februari 2021.

För att öka säkerheten och tillgängligheten kommer vi även att tillgänglighetsanpassa 18 busshållplatser längs sträckan. På ytterligare 8 busshållplatser ska vi göra mindre åtgärder.