Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 600, Uppsala–Björklinge, gång- och cykelväg

Vi planerar en cirka 16 km lång gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge, via Lövstalöt. Målet är att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Vi kommer även att tillgänglighetsanpassa busshållplatser längs sträckan.

Vi planerar att bygga om väg 600 för att göra den säkrare för de som cyklar och går längs vägen. Nuvarande landsväg smalnas av och utrymme för en cykelväg skapas på östra sidan om vägen. Vi separerar gång- och cykelvägen från bilvägen med ett balkräcke. Dessutom ska ett antal busshållplatser längs vägen byggas om. Några kommer att stängas och några kommer att få en ökad tillgänglighet och en bättre utrustning med till exempel cykelställ.

Tack för era synpunkter - nu fortsätter vårt arbete

Mellan den 4 oktober och den 7 november fanns vägplanen för väg 600 Uppsala-Björklinge tillgänglig för granskning. Nu fortsätter vi med nästa steg i arbetet.

Vi kommer nu sammanställa synpunkterna som kom in i samband med granskningen. Vägplanen tillsammans med synpunkter och kommentarer skickas sen till Länsstyrelsen i Uppsala som yttrar sig om planen. Efter det skickar vi vägplanen till vår planprövningsenhet för fastställelse. 

Prioriterad åtgärd hos regionen

Region Uppsala har valt ut väg 600 som en prioriterad sträcka och därför har Trafikverket fått i uppdrag att ta fram en vägplan för att bygga gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge. För regionen är det viktigt att förbättra möjligheten att cykla säkert även för dem som bor i mindre orter och på landsbygd.

Många faktorer som vägt in till det slutgiltiga förslaget

Vi har fått in många synpunkter under projektets gång, en omfattande planeringsprocess där du har möjlighet att påverka. Genom hela planeringsarbetet har vi lyssnat och vägt in enskilda förslag, synpunkter och önskemål. De har vägts mot allmänna intressen, tekniska regelverk och lagstiftning. En  sammanvägning av alla dessa faktorer har lett fram till det slutgiltiga förslaget.

Vi har samlat vanliga frågor och svar, klicka här för att komma till sidan.

En lösning som fungerar

Vårt förslag har många likheter med Hummelstavägen, mellan Enköping och Västerås. Även Hummelstavägen är en tidigare Europaväg (E18) med samma utformning och bredd som väg 600. Efter att nya E18 kommit till, har vi byggt en gång- och cykelväg som är separerad med balkräcke på Hummelstavägen – precis som vi planerar att göra på väg 600. Här kan vi se att gång- och cykeltrafiken har ökat och att fordonstrafiken som vill komma fram snabbare väljer nya E18 istället för Hummelstavägen.