Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stillastående cyklist.

Väg 600, Uppsala–Björklinge, gång- och cykelväg

Vi planerar en cirka 16 km lång gång- och cykelväg mellan Uppsala och Björklinge, via Lövstalöt. Målet är att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Vi kommer även att tillgänglighetsanpassa busshållplatser längs sträckan.

Byggstarten av gång- och cykelvägen var tänkt att bli 2021, men är nu planerad till 2022. Som vi berättat tidigare så behöver vi anpassa utformningen av gång- och cykelvägen efter den budget som finns.

Den anpassade lösningen för gång- och cykelvägen skiljer sig från den vägplan som redan vunnit laga kraft. För att få göra de ändringar som vi föreslår, måste vi göra en ändringsplan som redogör för skillnaderna jämfört med den vägplan som finns.

Detta innebär att vi ska förankra ändringsplanen på samma sätt som en vanlig vägplan. Vi kommer därför att genomföra fler samråd med er som bor längs vägen och som påverkas av ändringen.

Första samrådet är genomfört

Det första samrådstillfället är nu genomfört. Under tiden den 3–17 februari 2021 var samrådsunderlaget på remiss. Samrådsunderlaget är det första steget i planläggningsprocessen och är ett underlag för länsstyrelsens beslut om projektet innebär betydande miljöpåverkan eller inte.

Vi fick in in många synpunkter på samrådsunderlaget, vilket vi tackar för. Nu är alla inkomna synpunkter behandlade och kommenterade i en samrådsredogörelse. Du hittar samrådsredogörelsen här.

Ingen betydande miljöpåverkan

I april 2021 fick vi Länsstyrelsens beslut om att projektet inte beräknas medföra betydande miljöpåverkan. 

Vad händer nu?

Nu när Länsstyrelsen har fattat sitt beslut, om att projektet inte medför betydande miljöpåverkan, går projektet vidare till nästa skede i planläggningsprocessen. När man tar fram en vägplan från grunden innebär det att vi i detta skede börjar detaljprojekteringen av den nya vägen. Eftersom vi gör en ändringsplan finns redan det mesta av underlaget och det är bara förändringarna som vi ska redogöra för.

Vi planerar för att kunna genomföra nästa samråd med förslag för ändringsplanen under försommaren 2021. Då blir det ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.