Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Projektet är avslutat, några kompletterande åtgärder kvarstår.

E18, Töcksfors cirkulation

För att få en trafiksäker lösning i det expansiva Töcksfors har vi byggt en ny trafikplats på södra sidan av E18.

Arbetena på E18 är färdigställda. I väntan på våren avvaktar vi med vissa mindre kompletteringsarbeten, exempelvis släntbeklädnad och sådd.

Denna projektsida kommer att avvecklas.

Bakgrund

Töcksfors är en ort nära norska gränsen och E18 passerar genom samhället. Läget innebär att många från Norge åker hit för att handla, men även bosätter sig, och trycket från exploatörer är stort. En planerad utbyggnad av Töcksfors shoppingcenter har fått till följd att trafiksituationen behövt ses över. 

Projektet bedrivs i nära samarbete med Årjängs kommun och exploatören för köpcentrets utbyggnad. Målet är att förbättra framkomligheten till bostadsområden, handelsområden och Töcksfors centrum.

Tidplan

Trafikverket genomförde 2012–2013 en förstudie i vilken en cirkulationsplats på E18 förordades. Alternativet utreddes vidare under 2014. Vi har kommit fram till en lösning som innebär att cirkulationen placeras på södra sidan av E18. I processen har samråd med olika parter ingått, de genomfördes hösten 2014 och i början av 2015. Projektet var klart i december men några avslutande arbeten görs i vår, entreprenör är Sten & Vägarbeten AB.