Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E45, Säffle–Valnäs, mötesfri landsväg

E45 mellan Säffle och Valnäs har varierande standard och det finns brister i tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Vägen har en viktig funktion för transporter av personer och gods, både på lokal och regional nivå.

Aktuellt

Geoteknisk undersökning av området

Under veckorna 41-45 kommer vi att utföra geotekniska undersökningar i området. Dessa undersökningar görs både nära vägen och i kringliggande områden. Syftet är att ta reda på markens förutsättningar för de arbeten som ska utföras när vi bygger om vägen. Det är konsultföretaget ÅF som samordnar arbetet.

För att öka trafiksäkerheten mellan Säffle och Valnäs ska sträckan byggas om till mötesfri landsväg. Vägen har även en stor betydelse för turisttrafiken genom regionen. Oskyddade trafikanter som vill färdas mellan Säffle och Värmlandsbro är vid vissa delar av sträckan hänvisade till E45. En separat gång- och cykelväg mellan Säffle och Värmlandsbro och vidare genom Värmlandsbro ska därför byggas.

I uppdraget ingår även att se över förbättringar för kollektivtrafiken, till exempel tillgänglighetsanpassning, hållplatslägen och pendelparkeringar.

Projektet omfattar i ett första skede framtagande av s.k. vägplaner. I vägplanerna fastslås sedan vad som i senare skede ska byggas. 

Byggstart blir tidigast 2024.