Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på godståg.

Kil–Ställdalen, kapacitetshöjande åtgärder

Den upprustade sträckan Kil-Ställdalen på Bergslagsbanan kan nu avlasta övriga banor. En kapacitetsökning med upp till tio godståg per dygn samt tätare persontrafik är möjlig.

Utöver införandet av fjärrblockering har nya mötesspår byggts och gamla byggts om. Långa tåg kan både mötas och köra om varandra på stationerna mellan Kil och Ställdalen. Fotgängare och cyklister har dessutom fått säkrare järnvägsövergångar.
– Vi har byggt sex nya mötesstationer, sett över plankorsningarna samt infört fjärrblockering för att öka kapaciteten för gods- och persontrafiken, säger projektledare Mark Jones på Trafikverket.

Denna projektsida kommer att avvecklas.

Bakgrund

Det har funnits starka önskemål från operatörerna att ytterligare utöka trafiken på det hårt belastade järnvägsnätet. Ett sätt att avlasta Västra stambanan från godstrafik är att leda godståg via Bergslagsbanan och vidare väster om Vänern.
Upprustning och fjärrblockering av 14 mil räls mellan Kil och Ställdalen inleddes 2014. Godsstråket väster om Vänern, mellan Gävle och Göteborg utgör nu ett alternativ till Västra stambanan. Även Värmlandsbanan avlastas. Omkring tio tåg om dagen kan få plats.
– Nu ökar vi möjligheterna för tågoperatörer att välja banan väster om Vänern istället för den i dag hårt belastade Västra stambanan, säger Håkan Wennerström, regiondirektör Trafikverket.
Investeringen ingår i en storsatsning på järnvägens tillförlitlighet, vilket bidrar till hållbar samhällsutveckling. Samhällsnyttan kan beräknas till omkring 100 miljoner kronor.

Informationsfolder om projektet.

Läs mer under fördjupning.