Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mötesfri landsväg

Väg 61, Fagerås–Riksgränsen, mötesfri landsväg

Väg 61 utgör ett av de viktigaste pendlingsstråken inom Värmlands län och är ett viktigt stråk för både långväga och kortväga transporter

Vägen har idag fått en samhällsbetydelse och en trafikutveckling som ställer helt andra krav på vägens standard jämfört med när den byggdes. Därmed finns ett behov av att hitta en ny standard som är anpassad till dagens regelverk och trafikmängd.

Enligt Trafikverkets ”Handlingsplan Riksväg 61 Fagerås – Riksgränsen” bör målsättningen för väg 61 vara mötesfri landsväg med 2+1 körfält och mitträcke samt hastighetsgräns 100 km/tim. Andel omkörningsbar längd ska vara minst 25 %. Trafikverket arbetar med två delprojekt. Läs mer om dessa längre ned.