Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Östmarkskorset i dag, sett från sydost.

Östmarkskorset i dag, sett från sydost.

E45, Östmarkskorset, trafiksäkerhetsåtgärder

E16/E45 är en viktig pulsåder genom Värmland för arbetspendling, godstransporter och vinterturism.

Korsningen Östmarkskorset längs E45 har brister i både trafiksäkerhet och framkomlighet för dem som ska korsa eller köra ut på E45.

Projektet omfattar i ett första skede planläggning av trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder på E16/E45 vid Östmarkskorset i Torsby. I det här skedet beslutar vi vad vi senare ska bygga.

Vi planerar att bygga om dagens korsning till två förskjutna trevägskorsningar med vänstersvängfält på E45/E16. Vi flyttar Östmarksvägens anslutning till E45/E16 söderut och breddar väg 947 samt kompletterar den med vänstersvängfält för trafik mot handelsområdet väster om E45/E16.