Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Spår i vacker miljö. Foto: Kasper Dudzik

Fryksdalsbanan

Vintern 2010 innebar problem i hela Sverige och särskilt i Värmland. Fryksdalsbanan fick stängas av helt i sex veckor på grund av uppfrysningar. Det fick stora effekter för såväl person- som godstrafiken.

Fryksdalsbanan är en ca 80 km lång enkelspårig oelektrifierad bana. Standarden på banan medför problem med långa restider och opålitlig trafik. Under de sista åren har trafiken på banan ökat och det finns idag inte möjlighet att erbjuda ytterligare tåglägen under högtrafiktid eftersom kapacitetstaket nåtts. För att få bättre kapacitet på banan måste åtgärder utföras. De bristerna som påverkar hastigheten och kapaciteten mest har bedömts till att vara plankorsningar och snäva kurvor.

I samarbete med Region Värmland, berörda kommuner och företag

Trafikverket utförde under 2011 åtgärder för att minska tjälproblemen parallellt med att dränerings- och dikningsåtgärder utfördes längs med banvallen.

I den nationella planen för 2010-2021 finns inte någon finansiering för upprustning av Fryksdalsbanan. Trots det lyckades Trafikverket under 2011 lösgöra resurser genom att omfördela bärighetsmedel från väg till järnväg. Det var första gången någonsin som det gjordes. Under 2011 och 2012 satsade Trafikverket 72 miljoner kronor för att höja bärigheten mellan Sunne och Lysvik och därmed minska de framtida störningarna. När den finansiella lösningen kom till stånd var den unik för Värmland och kunde genomföras tack vare gott samarbete med Region Värmland samt berörda kommuner och företag.

Totalt investerade Trafikverket mellan 105-110 miljoner kronor i förbättringar av Fryksdalsbanan under 2011 och 2012.