Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 677.01 till Brunskogs kyrka, förslag om indragning av allmän väg

Trafikverket föreslår att väg 677.01 till Brunskogs kyrka, Arvika kommun, dras in från allmänt underhåll.

Ärendet är avslutat och vägen är indragen från allmänt underhåll. Vi kommer därför att ta bort den här sidan 17 januari 2019.

Vägen ligger utanför detaljplanelagt område. Därför föreslår vi att väg 677.01 dras in från allmänt underhåll och övergår till fastighetsägarna, eller till att förvaltas via en vägsamfällighet.

Fakta

Vägdelen är 203 m lång och 5,0 meter bred.
Hastigheten är 70 km/tim.
Vägen går från väg 677 i Brunskog till Brunskogs kyrka. Vägen har en främst en lokal trafik. Det är ingen genomfartsled och heller inte en övergripande väg i vägsystemet.
Årsdygnsmedeltrafiken mättes år 2011 till 31 fordon och inga av dessa var lastbilar. Vägen ligger inte inom detaljplanelagt område.