Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklister

Väg 172, Arvika–Jössefors, ny gång- och cykelväg

Vi bygger en ny gång- och cykelväg längs väg 172 mellan Arvika och Jössefors. Avsikten är att höja säkerheten för oskyddade trafikanter.

Projektet är avslutat och webbsidan kommer att tas bort 8 februari 2019.

I dagsläget är gående och cyklister hänvisade att använda väggrenen på den smala vägen.

Mål med åtgärden

  • Ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter
  • Ökad möjlighet till skol- och arbetspendling med cykel
  • Ökad möjlighet för rekreation och turism genom cykling
  • Minskad miljöpåverkan (buller och emissioner) från motortrafiken
  • Förbättrad folkhälsa