Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på järnvägskorsning i Väse

Väse

Upphandling av entreprenör avbruten för ombyggnad och förlängning av mötesstation i Väse.

Vi har avbrutit upphandlingen av entreprenör för den planerade utbyggnaden av mötesspåret i Väse. Skälet är att det lägsta anbudet var betydligt dyrare än det som var budgeterat.

Vi gör ett omtag för att se om det går att omdefiniera uppdraget för att nå projektmålen till en lägre kostnad. Det här innebär att projektet inte kommer att kunna börja byggas i våren 2017 som planerat. För närvarande pågår en utredning om hur vi går vidare.

Bakgrund

Projektet ska bidra till att göra det möjligt för en ökad person- och godstrafik på Värmlandsbanan. Den nya mötesstationen ska även minska även risken för förseningar och göra så att det går snabbare att komma igång efter ett stopp.

I projektplanen ingår att samtidigt höja säkerheten för oskyddade trafikanter genom att bygga om järnvägskorsningen till planskildhet, vilket innebär att gång-, cykel- och biltrafik leds under järnvägen.

Projektet bidrar till:

  • Förbättrad pålitlighet och punktlighet
  • Kortare restid Karlstad-Stockholm
  • Kortare restid Kristinehamn-Karlstad för regionala tåg
  • Möjligheter att utöka godstrafiken
  • Säkrare miljö för oskyddade trafikanter