Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Pråmkanalen

Pråmkanalen är en deletapp av projektet Tåg i tid som i fyra steg ska utveckla tågtrafiken på Värmlandsbanan fram till 2025. Karlstad C är idag en flaskhals för godstrafiken. Därför bygger vi ett nytt mötesspår mellan Karlstad C och Karlstad Ö.

Trafikverket startade projektet med att bygga ett nytt mötesspår, och en ny bro över Pråmkanalen, i slutet av september 2018. Inledningsvis utför vi förberedande arbeten vid och under den befintliga bron. Bygget av det nya spåret påbörjas under våren 2019 och bedöms vara klart under hösten/vintern 2019.

Varför bygger vi?

Det nya mötesspåret från Karlstad C över Pråmkanalen till Karlstad Östra bangård gör att vi kan öka kapaciteten för godståg utanför stationsområdet. Mötesspåret kommer att frigöra en del spår som i sin tur kan leda till ökad persontrafik inne i Karlstad. Mötesspåret blir ungefär 1 100 meter långt och stora delar av spåret kommer att byggas på redan spårbelagda områden. I anslutning till Pråmkanalen bygger vi även en ny bro.

Hur påverkas trafiken?

Under byggtiden kommer en bit av Karlbergsgatan och Pråmvägen att stängas av för biltrafik. Däremot kommer gående och cyklister att kunna ta sig fram under bron via en passage. Vi uppmanar dig som cyklar att leda cykeln genom passagen – för att visa hänsyn till de som går.

Cykelvägen får ny sträckning

Cykelvägen som går ut från Stapelgatan och löper längs järnvägsspåret leds om via Stapelgatan, Ahlmarksgatan och Pråmvägen. 

Karta över utbyggnaden av nytt spår

Järnvägsombyggnaden innebär även att bron över Pråmkanalen kommer att behöva byggas om och breddas något för nytt mötesspår. Godsspåret vid Karlstad Östra kommer att förlängas och industrispåret vid Löfbergs kommer att få en ny anslutning samt behöver justeras något sidled.