Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pråmkanalen

Pråmkanalen är en deletapp av projektet Tåg i tid som i fyra steg ska utveckla tågtrafiken på Värmlandsbanan fram till 2025. Karlstad C är idag en flaskhals för godstrafiken. Därför ska ett nytt mötesspår mellan Karlstad C och Karlstad Ö anläggas.

 

Trafikverket planerar att starta projektet under hösten 2018 då entreprenören har möjlighet att inleda arbeten utanför spårområdet. Arbetet med det nya spåret påbörjas under våren 2019 och bedöms vara klart under hösten/vintern 2019.

Bakgrund

Med ett nytt mötesspår från Karlstad C över Pråmkanalen till Karlstad Östra bangård kan vi öka kapaciteten för godståg utanför stationsområdet. Det nya mötesspåret kommer att frigöra en del spår som i sin tur kan leda till ökad persontrafik inne i Karlstad. Mötesspåret blir ungefär 1 100 meter långt och stora delar av spåret kommer att byggas på redan spårbelagda områden. I anslutning till Pråmkanalen bygger vi även en ny bro.

Karta över utbyggnaden av nytt spår

Järnvägsombyggnaden innebär även att bron över Pråmkanalen kommer att behöva byggas om och breddas något för nytt mötesspår. Godsspåret vid Karlstad Östra kommer att förlängas och industrispåret vid Löfbergs kommer att få en ny anslutning samt behöver justeras något sidled.